Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Krinkels werkt actief aan een leefbare en schone wereld. Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Krinkels werkt actief aan een leefbare en schone wereld. Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. We zijn ervan overtuigd dat we onze aarde gezond moeten nalaten aan de generaties na ons. Dat kan alleen als er evenwicht is tussen people, planet & prosperity.

Dus ondernemen we maatschappelijk verantwoord en investeren we in duurzame innovaties en technieken. Dat we daarin vooruitstrevend en gedreven zijn, blijkt uit onze hoge scores op de MVO- en CO2-prestatieladder.

Klik hier voor: MVO jaarverslag 2023

  • img
  • img
  • img

People
Onze medewerkers krijgen veel eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van hun taken. We willen dat zij hun werk veilig kunnen uitvoeren en zorgen voor opleidings- en doorgroeimogelijkheden. We hebben oog voor hun gezondheid en welzijn, dit brengen we in beeld met een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en een MTO (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek).

Wij hechten belang aan een inclusieve samenleving. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons volop de ruimte om zich te ontwikkelen. We leiden hen op waarbij we uitgaan van hun talenten en mogelijkheden.

Planet
De zorg voor onze aarde heeft continu onze aandacht. Wij willen onze footprint reduceren. Daar werken we hard aan door onze CO2-uitstoot te monitoren en te investeren in duurzame alternatieven. Zo is een groot deel van ons wagenpark en materieel elektrisch. Ook in de uitvoering van ons werk maken we zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke technieken en methodes.

  • img
  • img
  • img

We worden enthousiast van goede doelen en initiatieven die zich richten op biodiversiteit, natuurbehoud en andere ecologische verbeteringen. Die ondersteunen we graag door een donatie of door kennisoverdracht.

Prosperity
Oog voor people en planet is alleen mogelijk als er ook oog is voor prosperity: een financieel gezonde bedrijfsvoering gericht op welvaart. Krinkels is al jarenlang een financieel gezond bedrijf en een stabiele en betrouwbare partner voor onze stakeholders.

MVO jaarverslag 2022
MVO jaarverslag 2021
MVO jaarverslag 2020
MVO jaarverslag 2019
MVO jaarverslag 2018

Onze CO2-rapportages vindt u op deze pagina:

https://www.krinkels.nl/over-ons/co2-rapportages/

  • img
  • img
  • img