Aanleg en onderhoud  openbare ruimtes

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Omgevingsmanagement

Heeft een project impact op de leefomgeving van omwonenden? Wij ondersteunen u graag door het omgevingsmanagement van u over te nemen. We informeren de bewoners en zorgen voor een vast aanspreekpunt waar zij terecht kunnen met vragen. We communiceren duidelijk en transparant.

Omgeving betrekken

Wilt u dat we nog een stapje verder gaan? Dan betrekken we de buurtbewoners bij onze plannen. We luisteren naar hun ideeën en leggen hun kennis van de lokale situatie naast onze expertise en ervaring. Realistische en haalbare wensen nemen we graag mee in de implementatie. Samen zorgen we voor een succesvol traject en een breed gedragen eindresultaat.

  • img