• icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

Infra

 • img

  Aanleg

  img
  img
  img
  img

  Krinkels heeft de afgelopen decennia een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van aanleg en onderhoud van infrastructurele werken. Dit geldt zowel voor kleine opdrachten als complexe projecten met een lange looptijd. Onze bevlogen experts denken met u mee en zorgen ervoor dat u na afloop met een meer dan tevreden gevoel terugkijkt op het proces en eindresultaat.

  Bestrating
  Van dorpsplein tot doorgaande weg, de aanleg ervan is bij ons in deskundige handen. Wij zijn een erkend bestratingsbedrijf en dat ziet u terug in de kwaliteit van ons straatwerk. Wilt u dat wij u volledig ontzorgen? Wij nemen met veel plezier ook het omgevingsmanagement van u over.

  Bouwwerken
  De bouw van een brug, steiger, kademuur of duiker vraagt kennis van zaken en een multidisciplinaire aanpak. Wij hebben deze expertise in huis. Ons portfolio bevat een groot aantal aansprekende projecten die we in de afgelopen jaren met succes hebben uitgevoerd.

  Infrastructuur ondergronds
  Niet alleen de zichtbare infrastructuur valt onder ons vakgebied. Ook voor de realisatie van ondergrondse infrastructuur kunt u bij ons terecht. Zo leggen we degelijke rioleringen aan om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen en verzorgen we het plaatsen van mantelbuizen en irrigatiesystemen.

  Verkeerssignalering & wegmeubilair
  Krinkels installeert door het hele land verkeerssystemen zoals lichtmasten en verkeerslichten. Maar we nemen ook verkeersmaatregelen en zorgen voor duidelijke wegomleidingen via bebording en afzettingen. Of het gaat om gepland wegonderhoud of om een calamiteit: we zijn snel ter plaatse en u kunt 24/7 op ons rekenen.

 • img

  Onderhoud

  img
  img
  img
  img

  Bestrating
  Om ongevallen te voorkomen, moet een gemeente of provincie zorgen voor veilige wegen en fietspaden. Goed en gedegen onderhoud is dus van groot belang. U kunt dit met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Onderhoud plannen we in overleg met u, reparaties voeren we snel en vakkundig uit.

  Bouwwerken
  Schade aan een infrastructureel bouwwerk als een brug of kademuur levert een gevaarlijke situatie op voor de omgeving. De inspectie en het onderhoud van zo’n bouwwerk wil je dan ook overlaten aan specialisten. Mensen die het verschil kennen tussen een onschuldige scheur of een scheur die een mogelijke ramp veroorzaakt. Onze collega’s zijn zulke mensen. Zij inspecteren de bouwwerken op vaste momenten en voeren onderhoud uit wanneer de situatie daarom vraagt.

  Infrastructuur ondergronds
  Inspectie van leidingen, kabels en rioleringen kunt u aan ons overlaten. Reparaties of onderhoudswerkzaamheden voeren wij netjes en vlot uit op het moment dat dit nodig is.

  Verkeerssignalering & wegmeubilair
  Werkt een verkeerslicht niet? Moet een deel van de wegverlichting worden vervangen? Ook dan kunt u dag en nacht op ons rekenen.