• icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

Realisatie Nationaal Monument MH17

Nadat Krinkels zich had geselecteerd voor de aanbesteding, werd met een prachtige EMVI-score het eervolle en zeer uitdagende project aangenomen: de realisatie van het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Eervol omdat de nabestaanden hun geliefden (298) en de invloed die de ramp op hun leven heeft, hier kunnen herdenken. Tijdens de uitvoering, met name tijdens de plantdagen, had dit voor ons als uitvoerenden een grote impact. Uitdagend vanwege het korte tijdspad van voorbereiding en het opstarten van het project. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

 • Het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen;
 • De korte en ongunstige (winter)periode voor het grondwerk;
 • De moeilijkheidsgraad van de vertaling van het 3D-ontwerp;
 • De gestelde eisen qua uitvoering en garantiestelling;
 • Het plafondbedrag en de onduidelijkheid of er voldoende budget zou zijn;
 • De afstemming en verbinding van de betrokken partijen en de opleverdatum, waar absoluut geen concessie in mogelijk is;
 • Bloeiende zonnebloemen op 17 juli.

Veel overleg
Ook nu blijkt weer dat als Krinkels ‘a’ zegt, ook ‘b’ zegt en zich zeer maatschappelijk betrokken voelt. Het overleg is veelvuldig en divers met de stichting(en), twee ingenieursbureaus, de landschapsarchitect, de ontwerper van het gedenkteken, het recreatieschap (als eigenaar van de grond), het waterschap, de gemeente, de omgevingsdienst, de nutsbedrijven, de pers, de belangengroep omwonenden, de twee scholen, de leveranciers en onderaannemers.

298 bomen
Het monument (ontworpen door Robbert de Koning) bestaat uit een grondlichaam in de vorm van een lint, bestaande uit 16.500 m3 zanderige grond, 5.500 m3 teelaarde, 1.000 m3 zand en 1.500 m3 bomengrond. Op het lint zijn 298 bomen (beschikbaar gesteld door boomkwekerij Ebben) geplant, voor elk slachtoffer één. De meeste bomen zijn op twee zaterdagen gezamenlijk met de nabestaanden geplant en met juteband vastgezet aan boompalen van kastanjehout.

Gedenkteken
Een beregeningssysteem met een dripleiding voorziet de bomen en taluds automatisch van leidingwater. Tussen de bomen lopen voetpaden van duomix als halfverharding en zijn de grondvlakken, evenals de taluds, met gras ingezaaid. Verder zijn er nog betonnen zitbanden in de vorm van een amfitheater. In het midden hiervan staat op een (paal)fundatie een gedenkteken (ontworpen door Ronald Westerhuis). Het bestaat uit een gebogen cortenstalen wand van zestien meter lengte met een hoogte van vier meter. Rondom een groot gedeelte van het lint zijn in een veld ongeveer 20.000 zonnebloemen geplant. Dit staat symbool voor het zonnebloemveld waarin het vliegtuig in Oost-Oekraïne is neergestort. Het monument wordt doorsneden door een bestaand fietspad. Op de betonnen keerwanden staat aan de ene kant de tekst Nationaal Monument MH17. Op de andere kant staan de namen van de slachtoffers, de donateurs en de huisregels.

Koning en Koningin
De ingebruikstelling van het monument is op 17 juli 2017, drie jaar na de ramp. Naast de 2.000 genodigden, waaronder nabestaanden en betrokkenen bij de uitvoering, zijn Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aanwezig. Het geeft hun directe betrokkenheid weer. We mogen nog een jaar het onderhoud verzorgen. Maar we kunnen nu reeds terugkijken op de totstandkoming van een heel bijzonder project, waarbij de waardering van de direct betrokkenen hartverwarmend was.

Deel artikel