Aanleg en onderhoud  openbare ruimtes

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
 • icon

Historie

65 jaar geleden is het begonnen met een boomkwekerij, een bloemenwinkel en de drive om te groeien.

De eerste jaren
Kun je iets anders worden dan groenexpert als je tussen de bloemen en planten ter wereld komt? Leo Krinkels wordt geboren in 1931. Zijn ouders hebben een boomkwekerij en een bloemenwinkel aan huis. Spelenderwijs vergaart Leo kennis over het groenvak. Hij levert op de bakfiets bestellingen af bij klanten: planten in potjes, gezaaid en gespeend op de kwekerij.

Van bezorger tot verkoper
Als Leo op de tuinbouwschool zit, komt zijn commerciële kant tot bloei. Hij bezorgt nu niet alleen, hij wijst klanten ook op delen in hun tuin die onbegroeid zijn. Natuurlijk kunnen klanten bij hem terecht voor die extra perenboom of plantjes voor in de border. En uiteraard wil hij die even voor ze in de grond zetten.

Zijn werkgebied breidt zich langzaam uit van Wouw en omgeving tot de hele provincie Brabant. Inmiddels is zijn bakfiets vervangen door een motor en nog weer later door een Hanomag. In 1954 voert Leo zijn eerste opdracht uit voor Rijkswaterstaat en al snel volgen er meer opdrachten. Als hij 25 jaar is richt hij zijn eigen onderneming op: VOF Krinkels Beplantingsmaatschappij. De vraag naar opdrachten blijft groeien. Gemeenten, provincies, waterschappen en Staatsbosbeheer: ze weten hem allemaal te vinden.

Van groen naar infra
Leo merkt in de loop van de tijd dat hij zijn opdrachtgevers niet voldoende te bieden heeft. Er is vanuit de overheid vraag naar bedrijven die zowel groenvoorziening als wegonderhoud in hun portefeuille hebben. Om een aantrekkelijke partner te blijven voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, neemt Leo daarom een medewerker in dienst die over de juiste ‘grijs’papieren beschikt en richt hij een nieuw bedrijf op dat voldoet aan de vakbekwaamheidseisen die de Kamer van Koophandel stelt. Zo kan Krinkels mee blijven doen bij de aanbestedingen van Rijkswaterstaat. Om een opdrachtgever een totaalpakket aan diensten te kunnen aanbieden, worden Groen en Infra aangevuld met Water en Sport.

Over de grenzen heen
In 1965 krijgt Krinkels haar eerste opdracht uit België. In de jaren daarna werken er steeds meer Krinkels medewerkers langs de Belgische snelwegen en in 1968 krijgt België zijn eerste vestiging. Ook Duitsland en Frankrijk komen in die jaren in beeld. Eerst wordt er werk uitgevoerd, vervolgens worden er vestigingen geopend. Als laatste in de rij volgt Groot-Brittannië.

Waar we nu staan
In 2020 heeft de Krinkels Groep meer dan 2.000 medewerkers in dienst en wordt er jaarlijks € 350 miljoen omgezet. Binnen de Nederlandse vestigingen werken 330 medewerkers die een omzet genereren van ruim € 70 miljoen per jaar.

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img