• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Beheer zuidelijk gebied Waterschap Limburg van start

In opdracht van Waterschap Limburg gaat Krinkels het zuidelijke gebied van het Waterschap beheren. Krinkels onderhoudt het groen, doet maaiwerkzaamheden en verricht onderhoud aan schapenrasters. Daarnaast maakt het bijwerken en bijhouden van de beheerdata onderdeel uit van het takenpakket. In teamverband worden ook calamiteiten aangepakt. De contractperiode voor deze werkzaamheden bedraagt 5 jaar (met mogelijkheid tot verlenging).

Als onderdeel van het onderhoudscontract maakt Krinkels de beheerdata Actueel, Betrouwbaar en Compleet. We gebruiken hier in de basis een zeer scherpe luchtfoto (10 cm nauwkeurig) voor. In eerste instantie worden de objectgegevens zoveel mogelijk geactualiseerd aan de hand van Orthogonale luchtfoto’s. Objecten onder of in de schaduw van vegetatie zijn echter niet goed zichtbaar op een luchtfoto. Daarom worden drones ingezet die de mogelijkheid hebben om de situatie in kaart te brengen. 90-95% van de objecten zal met bovenstaande methodes ingemeten kunnen worden.

Onlangs heeft Har Frenken (bestuurder van Waterschap Limburg) het officiële startsein verricht voor de langdurige samenwerking door de drone de lucht in te laten gaan. De drones die zullen worden gebruikt voor deze metingen zijn voorzien van een zeer nauwkeurig GPS systeem. Met deze methode is Krinkels in staat om de fotoposities ook binnen 5 centimeter nauwkeurig te registreren.

Robert Emons, vestigingsleider Krinkels Heerlen: “We kijken uit naar deze samenwerking, waar de nadruk ligt op partnerschap, kennisdeling, innovatie en toonaangevend assetmanagement”.


Deel artikel

Archief