• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Reconstructie redoutes

Eind 2021 ontvingen we van gemeente Breda de opdracht voor de reconstructie van drie redoutes. Een redoute was een kleine, vierhoekige uitkijkpost voor soldaten die de linies bewaakten. De geschiedenis van de redoutes gaat terug naar de Tachtigjarige Oorlog.

Ontwerp van de redoutes

In opdracht van gemeente Breda maakte ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden met haar ontwerp een verbeelding van deze cultuurhistorie. De nieuwe redoutes zijn geen letterlijke reconstructies, maar landmarks in het landschap die verwijzen naar de redoutes uit de Tachtigjarige Oorlog. Door overal een herkenbare basisvorm en materiaalgebruik toe te passen, ontstaat er herkenbaarheid van de redoutes in het landschap. Elke redoute werd gekoppeld aan een ander thema en vertelt een eigen verhaal. De Veenredoute verwijst naar de turfwinning. De Vogelredoute illustreert het vogel – gebied. En de Waterredoute laat de werking van de waterkering zien.

Samen met zusterbedrijf Flora Nova

Onze taak was het op maat maken en plaatsen van verschillende elementen. Zoals schanskorven, cortenstalen kunstwerken en opsluitranden, houten beschoeiing en zitelementen. Precies die dingen waar onze collega’s van Flora Nova in gespecialiseerd zijn. Daarom gingen we in het voorstadium al snel met hen om de tafel zitten. Samen vertaalden we het ontwerp naar een passende offerte. Na opdracht stemden wij dit nogmaals af met de gemeente Breda en de ontwerper. Uiteindelijk kwam Flora Nova tot een uitvoeringsontwerp dat voldeed aan het beeld van de opdrachtgever en ontwerper. Omdat de werkzaamheden vooral binnen het specialisme van Flora Nova vielen, namen zij de coördinatie en realisatie op zich. De werkzaamheden startten in augustus. De van nature natte locatie was door de droge zomer goed bereikbaar. Na aanleg van de graszoden op de taluds, werd het weer regenachtig wat de groei van het gras ten goede kwam. De oplevering vond begin oktober plaats tot tevredenheid van gemeente Breda.

Deel artikel