• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Bloemen en bijen voor Universiteit Twente

Een mooie samenwerking

Het spreekwoord ‘Jong geleerd is oud gedaan.’ staat centraal binnen de samenwerking tussen de Universiteit Twente (UT), het Zone College en Krinkels. De samenwerking loopt al meerdere jaren met de mbo opleiding Groen & Cultuurtechniek en de Hoveniersopleiding. Nu is ook een samenwerking tot stand gekomen met studenten van de opleiding Tuin en Landschap.

Biodiversiteit
De Universiteit Twente hecht belang aan duurzaamheid en biodiversiteit en wilde hier graag een project aan koppelen. Het doel was in eerste instantie om een biodiversiteitslint te creëren tussen Enschede en Almere, waar in 2022 de Floriade zal plaatsvinden. De intenties zijn later bijgeschaafd waardoor een deel van dit lint op het terrein van de UT is gemaakt. Op deze locatie heeft Krinkels grasstroken verwijderd waarna de grond klaar is gemaakt voor bloembollen. Er is gekozen voor verschillende soorten bollen die het voorjaar fleurig aankondigen. Ook is er een strook met bestuivende planten aangelegd om bijen, vlinders en andere insecten te ondersteunen.

Bijenhotel
Aan dit project is een praktijkopdracht voor studenten Tuin en Landschap gekoppeld. Ze kregen de opdracht een bijenhotel te ontwerpen voor het terrein van de UT. De studenten brainstormden samen over de eisen en voorwaarden van het bijenhotel. Vanuit dit eisenpakket is een ontwerp gepresenteerd aan Krinkels en de beheerder van de UT. Vervolgens is dit vertaald naar een definitief ontwerp en is er een begroting opgesteld. Tijdens het ontwerpen kregen studenten inzicht in de grootte van de opdracht en tijdsbesteding. Deze projecten zijn leerzame situaties waarin de studenten het belang ondervinden van goed calculeren en nadenken over alle stappen in dit proces. Op deze wijze worden ze bij het gehele project betrokken.

André de Brouwer (contactpersoon UT): “Er is veel tijd opgegaan in dit project, maar de leerlingen hebben er ontzettend veel plezier aan beleefd.” 

Het Zone College is continue bezig met het actualiseren en innoveren van de opleidingen door het bedrijfsleven en het onderwijs in één pakket aan de leerlingen aan te bieden. Deze aanpak loont en wordt steeds verder uitgebreid. Er worden snuffelstages georganiseerd en studenten kunnen meedraaien met een echte werkdag. De studenten leren de theorie en kunnen deze meteen toepassen in de praktijk. Ook maakt Universiteit Twente veel ruimte vrij voor Living Labs en betrokkenheid bij het proces. Krinkels werkt hier graag aan mee en stelt materiaal en jarenlange kennis ter beschikking om de studenten op een actieve en leerzame manier klaar te stomen voor de toekomst, want…jong geleerd, is oud gedaan!

Geert de Haan (medewerker Krinkels): “Enthousiasme en bevlogenheid was er bij alle partijen om dit project te maken. We kijken trots naar het resultaat!”

Recente artikelen

Deel artikel

Archief