• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Herinrichting Fort den Haak

Krinkels is door Provincie Zeeland geselecteerd als uitvoerend aannemer voor de herinrichting van het gebied rondom Fort den Haak nabij Vrouwenpolder, een Natura 2000-gebied. De aanleiding voor dit project zijn beheer- en herstelwerkzaamheden in het kader van het natuurherstelprogramma van de Provincie.

Zuinig op natuur
De Provincie Zeeland en Staatsbosbeheer zijn zuinig op Fort den Haak. Om te zorgen dat de uitvoering van het werk voldoet aan de richtlijnen en waarden die de Provincie en Staatsbosbeheer toekennen aan het gebied, heeft Krinkels een plan van aanpak geschreven over het omgaan met deze richtlijnen. Binnen dit plan is de bestaande beplanting gedeeltelijk verwijderd. De vegetatie is gemaaid, gechopperd en geplagd. Het waterpeil in het natuurgebied is iets verhoogd en beheersbaar gemaakt door middel van een stuwputconstructie. En alle afrastering is vervangen.

Deel artikel