• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Versleten groen Roosendaal

De inwoners van de gemeente Roosendaal hechten veel belang aan hun lokaal groen alsook aan het onderhoud ervan. Veel groenvakken waren gedefinieerd als “versleten” en konden wel een opfrisbeurt gebruiken.

Thuiswedstrijd voor Krinkels Wouw

Begin dit jaar ontving Krinkels de opdracht om het versleten groen in Roosendaal en de omliggende kerkdorpen te vervangen door nieuwe plantvakken. Een mooie opdracht voor de winterperiode. In totaal zijn er in de maanden februari en maart een kleine 30.000 vaste planten en een aantal bomen aangebracht.  Zo hebben we aan de wensen van de inwoners gehoor gegeven.

Deel artikel