Krinkels en maatschappelijk
verantwoord ondernemen

In dit jaarverslag zie je hoe wij dit doen

In dit jaarverslag laten we zien hoe Krinkels invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De belangrijkste thema’s voor ons zijn beter leven op het land, in het water en een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers resp. SDG 15, 14 en 3. Daan van Schijndel is Manager Duurzaamheid en Innovatie en heet je van harte welkom in de korte video hiernaast.

Op de volgende 3 pagina’s worden de thema’s: planet, people en prosperity toegelicht.

MVO jaarverslag Krinkels 2023

Krinkels zet zich in voor People, Planet en Prosperity

Dit zijn de voorgaande MVO jaarverslagen.