Krinkels en haar medewerkers

Veilig werken staat altijd voorop

Onze medewerkers zijn het belangrijkste onderdeel van Krinkels. Zonder hen geen werk! De duurzame inzetbaarheid van hen is dan ook heel belangrijk. Op deze pagina vind je de cijfers omtrent People.

Onder de i staan de cijfers van 2022 en 2021 en eventueel extra informatie.

Kerncijfers people 2023

Personeel (FTE) i

In 2023 telt Krinkels 303 FTE’s. Er zijn 280 man en 23 vrouw.

VCA-certificaat

Krinkels legt hiermee de basis om iedere dag veilig en gezond aan de slag te gaan.

Opleidingskosten i

De opleidingskosten zijn weergegeven in het percentage van de loonsom. Het betreft de interne en externe opleidingen en cursussen.

9.45% 1.292.000,-

Veiligheid

Veilig werken staat voorop bij Krinkels. Dit is een continue aandachtspunt voor onze eigen medewerkers, maar ook voor tijdelijke collega’s zoals stagiaires, uitzendkrachten, ZZP-ers en van de bedrijven die wij inhuren.

Injury frequentie (IF) i

9,9
Landelijk Veilig Dag Krinkels
De eerste editie van de Landelijk Veilig Dag Krinkels heeft plaatsgevonden! In samenwerking met onze vaste krachten, onderaannemers, uitzendkrachten én opdrachtgevers zijn we in gesprek gegaan over veiligheid op het werk. Na een gezamenlijke aftrap zijn op diverse projectlocaties gedragsobservaties en werkplekinspecties uitgevoerd. Hieruit is veel waardevolle informatie gekomen, die wij gaan inzetten om een nóg veiligere werkplek te maken.

Ongevallen i

Met verzuim
Zonder verzuim
Bijna ongevallen

Veiligheidsladder

Ziekteverzuim i

Krinkels doet er alles aan om de medewerkers gezond en tevreden te houden. Zo worden er regelmatig medewerker tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en vindt er ook regelmatig een preventief medisch onderzoek (PMO) plaats. Aan de hand van de resultaten creëren we, voor alle medewerkers, een zo optimaal mogelijke werkplek.

Kort verzuim
(< 7 dagen)
0.89%
Totaal verzuim
7.34%