• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

MVO jaarverslag 2023

Krinkels werkt actief aan een leefbare en schone wereld. Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. We zijn ervan overtuigd dat we onze aarde gezond moeten nalaten aan de generaties na ons. Dat kan alleen als er evenwicht is tussen people, planet & prosperity. Dus ondernemen we maatschappelijk verantwoord en investeren we in duurzame innovaties en technieken. Dat we daarin vooruitstrevend en gedreven zijn, blijkt uit onze hoge scores op de MVO- en CO2-prestatieladder. In ons MVO jaarverslag gaan we dieper in op deze onderwerpen, bekijk het nu!

Daan van Schijndel | Manager Duurzaamheid & Innovatie | Groen | MVO | Maatschappelijk verantwoord

Daan van Schijndel is Manager Duurzaamheid & Innovatie bij Krinkels.

People

Onze medewerkers zijn erg waardevol voor Krinkels. Zonder hen kunnen we niet aan het werk! Daarom is de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers erg belangrijk. Op de pagina ‘People’ van het MVO jaarverslag gaan we in verschillende onderwerpen op dit gebied. Bekijk nu onze kerncijfers van onder andere onze FTE verdeling, opleidingskosten, veiligheid en ziekteverzuim!

Planet

We doen ons best om zorgvuldig met onze (leef-)omgeving om te gaan. We zetten ons hiervoor in door bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot te reduceren en de biodiversiteit te verbeteren. Op de pagina ‘Planet’ van het MVO jaarverslag geven we kerncijfers weer over een aantal thema’s die hiermee te maken hebben. Lees nu meer over onze elektrische voertuigen, CO2-emissie, certificeringen en andere duurzame acties!

Prosperity

We zijn een winstgevend bedrijf. Het maken van winst biedt ons de mogelijkheid om iets terug te doen voor de maatschappij. Die kans laten we niet aan ons voorbij gaan! Zo nemen we deel aan verschillende maatschappelijke acties en leveren we jaarlijks een bijdrage aan goede doelen. Op de pagina ‘Prosperity’ van het MVO jaarverslag gaan we hier verder op in. Ga nu naar onze kerncijfers van onder andere onze financiën, maatschappelijke initiatieven en andere activiteiten!

In ons MVO jaarverslag is terug te zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven is in onze bedrijfscultuur. Bekijk hier het MVO jaarverslag 2023, of ga naar de pagina Duurzaam en MVO.

Recente artikelen

Deel artikel

Archief