• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Krinkels ontvangt De Groene Pluim

Krinkels zet zich in op duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Op 5 juli 2023 werd dat beloond met De Groene Pluim! Carla Kranenborg, wethouder van Gemeente Breda, overhandigde deze award aan directeur, Leo de Bruin en manager duurzaamheid en innovatie, Daan van Schijndel.

Groene Pluim | Duurzaam | Innovatie | CO2-reductie | Verantwoord | Ecologie | Partnerschap | Award | Breda | Noord-Brabant |

Aanpak van De Groene Pluim

Goed voorbeeld doet goed volgen, met die gedachte in het achterhoofd startte De Groene Pluim. En niet zonder succes! Inmiddels zijn ruim 200 bedrijven uit verschillende branches aangesloten. Met deze award laten ondernemers positief voorbeeldgedrag zien. De drijfveer van De Groene Pluim zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hiervan nam De Groene Pluim de volgende vier doelen in acht, die de wereld tot een betere plek moeten maken in 2030:

  • Eerlijk werk en economische groei;
  • verantwoorde consumptie en productie;
  • klimaatactie;
  • partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Eerlijk werk en economische groei

Ook Krinkels draagt bij aan de vier doelen van de Verenigde Naties. Dagelijks zetten onze collega’s zich in voor een leefbare openbare ruimte, en daar zijn we trots op! We hebben zo’n 325 medewerkers in vaste dienst, waaronder verschillende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiernaast zet Krinkels dagelijks 50 à 60 mensen via WVS in en werken statushouders regelmatig voor ons. Ergonomie en werkcomfort vinden wij belangrijk. Zo vervangen we traditioneel gereedschap voor (elektrische) machines en voorzien we cabines van airco. Senioren krijgen de mogelijkheid om minder te werken in de rustigere winterperiode. Hiernaast bieden we kansen voor kennisdeling en het waarmaken van ambities en stimuleren we een gezonde levensstijl.

Groene Pluim | Duurzaam | Innovatie | CO2-reductie | Verantwoord | Ecologie | Partnerschap | Award | Breda | Noord-Brabant |

Verantwoorde consumptie en productie

Hergebruik en afvalreductie is een van onze prioriteiten; we zoeken altijd naar de meest duurzame en hoogwaardige inzet van de reststromen. We printen ons drukwerk op bermgraspapier en zochten we naar milieuvriendelijke alternatieven voor verkeersborden. Hiernaast experimenteren we met een bio-based vangrail, die de uitloging van zink verleden tijd laat zijn. We richten ons ook op onze materieelstukken. Zo ontwikkelde we een machine die zwerfafval direct verwijderd tijdens het maaien van bermen. Ook werken we aan een robotmaaier die het gras onder zonnepalen maait.

Klimaatactie

CO2-reductie vinden wij van groot belang. Krinkels is trots om op trede 5 van de CO2-prestatieladder gecertificeerd te zijn. Ook blijven we investeren in elektrisch materieel, voertuigen en handgereedschap. Ons hoofdkantoor is gevestigd in een duurzaam gebouw in Breda. Het dak is voorzien van zonnepanelen en vergadertafels zijn gemaakt van hout afkomstig van onderhoud of bomenkap. Bij de bouw werden de bestaande bomen zoveel mogelijk gespaard en bij de groene inrichting van het terrein is gestuurd op biodiversiteit.

Groene Pluim | Duurzaam | Innovatie | CO2-reductie | Verantwoord | Ecologie | Partnerschap | Award | Breda | Noord-Brabant |

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Met betrekking tot innovatie en ontwikkeling werken we veel samen met onze zusterbedrijven en met organisatie zoals Husqvarna en VOTEX. Hiernaast zijn we lid van diverse brancheverenigingen en zetten we ons actief in voor CAO Hoveniers. Enkele jaren geleden startte we met de Krinkels Doe-dagen, waarbij we jaarlijks een bijdrage leveren aan een maatschappelijk project.

Krinkels is trots om als 54e duurzame ondernemer De Groene Pluim in ontvangst te mogen nemen! We hopen anderen te (blijven) inspireren om duurzaam te leven en te ondernemen. Op zoek naar een duurzame ondernemer? Neem gerust contact met ons op!


Deel artikel

Archief