• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Vergroening van de N307

De N307 is onderdeel van een belangrijke oost-west verbinding tussen Alkmaar en Zwolle. In opdracht van Van Gelder nam Krinkels de vergroening van deze weg onder handen.

Onderdeel van een groter geheel

Onze werkzaamheden zijn onderdeel van een groter geheel. Eerder werd de infrastructuur van de N307 en de rotonde bij de Roggebotsluis vervangen. Er kwam een weg met gescheiden rijstroken voor langzaam en snel verkeer, net als ongelijkvloerse kruisingen, een rotonde en een ovonde (een ovale rotonde).

De Roggebotsluis werd verwijderd waardoor de doorgang van het water een stuk breder werd. Er kwam ook een nieuwe, grotere en hogere brug bij de Reevesluis. Een beweegbaar deel van de brug kan open. Maar dit zal minder vaak nodig zijn dan in de oude situatie omdat ook hogere schepen makkelijker onder de nieuwe brug doorkunnen.

Vergroening

Aan zowel de kant van Flevoland als de kant van Overijssel verzorgt Krinkels de vergroening. Dit bestaat uit grazige vegetatie en beplanting. Voor de vegetatie zijn onder meer speciaal samengestelde kruidenmengsels van Cruydt-Hoeck gebruikt. Deze mengsels bestaan uit kruiden die van nature in de regio aanwezig zijn. Langs de parallelwegen plantten we in drie rijen crataegus (meidoorn)hagen. Daarnaast plantten we op verschillende locaties bomen en brachten we bos en stroomstruweel aan rond de faunapassages. Al het toegepaste plantmateriaal bestaat uit planten die van oudsher in Nederland voorkomen.

Oplevering

Inmiddels is ongeveer de helft van het groenwerk klaar. Dit najaar voeren we het laatste deel uit, waarbij we het zaaiwerk afronden. Hierbij planten we nog zo’n 12.000 meidoorns en 20.000 stuks bos- en haagplantsoen. Na de oplevering in eind november verzorgen we twee jaar lang het onderhoud van de door ons aangebrachte beplanting en vegetatie.


Deel artikel

Archief