• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Biodiversiteit verbeteren met Krinkels

“Biodiversiteit is een veel gehoord begrip de laatste jaren. En dat is ook niet zo gek. Want wist je dat in Nederland de afname van biodiversiteit aanzienlijk groter is, dan in Europa en de rest van de wereld? De vele crisissen zoals de stikstofcrisis, klimaatcrisis, watercrisis en een stijging van ziektes en plagen vertellen ons één ding. Namelijk dat de huidige inrichting van en omgang met onze leefomgeving niet toekomstbestendig is. Een groot probleem, want een verlies van biodiversiteit leidt tot een steeds groter onbalans en meer crisissen. Met grote gevolgen van dien. De oplossing? Die is er zo 1-2-3 niet. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is duidelijk.” ~ Richard Kirschbaum – Ecoloog bij Krinkels

ecologie | biodiversiteit | ontzorgen | kennispartner | gefaseerd maaien | inheems bloemenmengsel | verschralen naar kruidenrijk grasland | oplossingen | groen

Er zijn gelukkig al veel goede initiatieven met een positief effect op onze biodiversiteit. Maar er is meer nodig! Krinkels biedt een deel van de oplossing, aan de hand van maatwerk. Biodiversiteitsherstel en realisatie van een gezonde leefomgeving vereist namelijk de juiste kennis, expertise en een lange termijn visie. Deze kennis en expertise is ruim aanwezig bij onze fulltime ecologen en dankzij onze succesvolle ervaring met grootschalige UAV-GC onderhoudsbestekken en bouwteams. Denk aan onze gebiedscontracten voor de provincies of het onderhouds- en calamiteitenbestek van Waterschap Limburg.

Worstelt jouw organisatie met een ecologisch vraagstuk? Wil je ook een gezonde leefomgeving en ecologisch beheer in jouw gemeente, scholengemeenschap, bedrijventerrein of projectlocatie? Dan is Krinkels de kennispartner die je zoekt.

Neem contact op met één van onze vestigingen. Dankzij onze landelijke dekking zijn we nooit ver weg en spreekt u collega’s met verstand van de omgeving. We staan u graag te woord!

Recente artikelen

Deel artikel

Archief