• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Hoogwater – Limburg hield het niet droog

Met man en macht tegen het hoogwater in de Maas

Voor Waterschap Limburg voeren wij het dagelijks groenonderhoud uit in het zuiden van Limburg. Calamiteitenbestrijding en maatregelen tegen hoogwater in de Maas en andere watersystemen horen ook bij het contract. In een bouwteam werkten we processen uit en schreven we draaiboeken voor gebruik in crisissituaties. We oefenden twee keer en kregen in het begin van het jaar te maken met een minimale hoogwatergolf.

En toen kwam daar afgelopen zomer de crisissituatie waar eigenlijk niemand nog rekening mee hield… In heel Limburg stond het water in de Maas extreem hoog. In zuidelijk Limburg kwam daar ook nog hoogwater in verschillende beeksystemen bij.

Waar hebben we het dan over?

In een normale situatie voert de Maas zo’n 250 m3 water per seconde af. Nu was er sprake van wel 3.300 m3 water per seconde. Een enorme hoeveelheid! Deze waterstanden waren niet meer gemeten sinds 1995. En door extreme regenval in Duitsland en België kampten verschillende beeksystemen in Zuid-Limburg, zoals de Geul en de Roer, met hetzelfde probleem. Vanuit de Waterschapsloods stuurden we samen met het crisisteam dag en nacht medewerkers van ons en van partners aan om alles te bolwerken. 110 medewerkers, twintig vrachtauto’s, drie telekranen en meerdere mobiele kranen en wielladers waren aan zet om deze noodsituatie in te perken. In drie dagen tijd zijn meer dan 90 pompen en wel vijf km demontabele wanden geplaatst, er zijn tijdelijke keringen opgebouwd en er zijn door het hele areaal specifieke noodmaatregelen uitgevoerd. En daar bleef het niet bij. Ook Defensie bood haar hulp aan. Meer dan 200 militairen hielpen met het vullen van 100.000 zakken en 1.000 big bags met zand. Om ze vervolgens door heel Zuid-Limburg uit te rijden.

En toen?

De verschillende noodmaatregelen hielden ons hele team gedurende die paar dagen 24/7 aan het werk. Toen het water weer begon te zakken durfden we pas weer adem te halen. Opgelucht dat de echte crisis voorbij was en trots dat we met zijn allen zoveel mensen hadden beschermd tegen het indringende water. Maar daarnaast hoorden we ook een stem in ons achterhoofd: “En nu?” Want toen pas werd duidelijk welke ravage het denderende water achterliet.  We staken de schouders eronder en startten met het opruimen en schoonmaken van het ingezette materieel. Aansluitend begonnen we met het herstel van alle schades en het opruimen van het achtergebleven drijf- en zwerfvuil. Deze werkzaamheden zijn tot op de dag van vandaag bezig. Maar de samenwerking tussen de verschillende partijen en de inzet van iedereen laat ons zien dat dit goedkomt!

Deel artikel