• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Waterveiligheid en ecologie

In ons werk in Limburg, waar water en de natuurlijke schoonheid hand in hand gaan, is het dilemma tussen waterveiligheid en ecologie een veelbesproken onderwerp. Tijdens onze werkzaamheden in opdracht van Waterschap Limburg staan we dagelijks voor de uitdaging om de balans te vinden tussen deze twee onderwerpen.

ecologie | limburg | waterschap | duurzaamheid | biodiversiteit

Voorbereiding

Onderhoud van de watergangen is van cruciaal belang om doorstroming te kunnen garanderen, water vast te houden en wateroverlast te voorkomen. Om dit te doen zonder de lokale ecologie te beschadigen, integreren we ecologie volledig in onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat we ons grondig voorbereiden, een transparant proces volgen en gedurende dit hele flora- en faunaproces de juiste controlemechanismen handhaven. Vóór aanvang van het maaiseizoen bespreken we gezamenlijk dit flora- en faunaproces. Zo krijgen we de verwachtingen vanuit beide kanten helder.

Flora- en fauna toetsing

Een bijzonder aspect van dit proces is de flora- en faunatoetsing. Deze toetsing controleert elke geplande werkzaamheid op de aanwezigheid van bepaalde soorten. Aan de hand van toetsregels kan worden bepaald of er sprake is van een conflict. Hierbij kijken we niet alleen naar beschermde soorten, maar ook naar invasieve exoten. Bovendien geeft de toetsing aan of er soortspecifieke kennis nodig is om het conflict op te lossen. Als dit zo is, kan het alleen worden vrijgegeven door een ecoloog. Werkzaamheden die niet zijn vrijgegeven, kunnen niet worden aangemeld en uitgevoerd.

Bewustwording en educatie

Naast het flora- en faunaproces zijn bewustwording en educatie van groot belang. Cursussen zoals de Wet natuurbescherming en Kleurkeur Groen en Blauw helpen onze medewerkers begrijpen hoe natuurlijke ecosystemen functioneren en hoe ons maaiwerk deze systemen kan beïnvloeden. Dit begrip is van essentieel belang om onnodige schade aan lokale flora en fauna te voorkomen.

Een flora- en faunatoolbox draagt ook bij aan dit bewustzijn. Vóór elke grote maaironde organiseren we een toolbox voor alle medewerkers. In deze sessies gaan we in op onderwerpen als de gedragscode, invasieve exoten, ons maaibeleid en beschermde soorten. Zo behandelen we vraagstukken als ‘Hoe voeren we gefaseerd maaien uit?’, ‘Hoe gaan we om met Japanse duizendknoop op een werkpad?’ en ‘Wat te doen als een beverdam wateroverlast veroorzaakt?’.

De natuur is voortdurend in beweging en als beheerder van de openbare ruimte dragen wij dagelijks bij aan waterveiligheid en ecologie. Daarom zetten we ons in om de impact van onze werkzaamheden op onze natuurlijke omgeving tot een minimum te beperken!


Deel artikel

Archief