• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Terugblik CO2-reductie boekjaar 2022-2023

We hebben weer mooie stappen gezet op het gebied van het terugdringen van onze CO2-uitstoot!

Verdergaande elektrificatie

Gelet op de eisen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Rijkswaterstaat en Provincies willen we vanaf 1 januari 2028 onze lichte machines (tot 56 kW) en bestelwagens zoveel mogelijk hebben geëlektrificeerd en vanaf 1 januari 2035 ook het zwaardere materieel hebben vervangen voor zero emissie (ZE) uitvoering.

Het aantal elektrische voertuigen is gestegen van 40 naar 43. Hiernaast maken we komend jaar een flinke sprong tussen met de aanschaf van maar liefst negentien elektrische bussen en zelfs een elektrische veegwagen! Nagenoeg al ons handgereedschap is tegenwoordig elektrisch, mede dankzij onze samenwerking met Boels en Husqvarna. Van al ons materieel zijn momenteel de volgende percentages elektrisch:
– 20 personenwagens: 22%;
– 14 zitmaaiers: 15%;
– 42 bestelwagens: 20%;
– 1 trekker: 1%;
– 1 veeg-/zuigwagen: 12%.

Doelstellingen behaald

De basis voor het bijhouden van een efficiënte klimaatstrategie is het nauwkeurig bijhouden van de CO2-uitstoot. De doelstellingen op het gebied van de afname van CO2-uitstoot die we hadden voor het boekjaar 2022-2023 haalden we ruimschoots! We richtten ons actief op het uitvoeren van de Zero Emissiestrategie van Rijkswaterstaat, ons landelijk Energiemanagementprogramma 2021-2024 en op de Maatregelenlijst uit de CO2-prestatieladder. Concreet hebben we mede hierdoor onderstaande doelstellingen behaald:
– Scope 1 (brandstoffen/oliën): doel 5% reductie, realisatie 28% | 3.629 ton CO2 vs 5050 ton CO2);
– Scope 2 (GWL en zakelijke km’s met privévoertuigen): doel 5% reductie, realisatie 13% | 207 ton CO2 vs 238 ton CO2;
– Projecten: doel 5% reductie, realisatie 28%.

Gelet op de verwachte effecten van verdergaande elektrificatie en verdergaande sturing op de duurzame brandstof HVO-100 zullen de nieuwe doelstellingen (vanaf boekjaar 2023-2024) ambitieuzer zijn.

Hoewel we bij veel projecten Co2-reductie opnemen in ons plan, zijn er maar twee projecten die we moeten rapporteren volgens de CO2-prestatieladder gelet op CO2-gunningsvoordeel. Dit zijn het Prestatiecontract Midden-Nederland Noord van Rijkswaterstaat en Maaiwerkzaamheden DZB Leiden.

Geautomatiseerde footprint

Inmiddels heeft Krinkels een geautomatiseerde methode om per gewenste periode snel de footprint per project of voor Krinkels als geheel te berekenen. Dit scheelt veel tijd, al blijven we er, gelet op de nauwkeurigheid en juistheid nog kleine verbeteringen uithalen.

Bekijk voor meer informatie onze CO2-rapportages.

Recente artikelen

Deel artikel

Archief