• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Skatebaan Beatrixpark Almere

In het Beatrixpark van Almere ligt een skatebaan in een prachtige groene omgeving. Tijdens inspectie van de oude skatebaan bleek een aantal skate-elementen niet meer aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen. Dit leidde tot een opdracht voor renovatie.

Skatebaan | Almere | Renovatie | Opening

Uitvoering van de skatebaan

Het oude skatepark bestond uit twee delen die werden doorkruist door een fietspad. Besloten was om de skatebaan te verkleinen. Het kleinste gedeelte werd omgevormd naar een groene zone en het grootste gedeelte is helemaal aangepakt. We begonnen met de realisatie en afstemming van het ontwerp. Dit deden we samen met een aantal lokale skaters. We voerden veel overleg om zo alle wensen van de gebruikers te verwerken in het ontwerp. Om het nieuwe skatepark te bouwen moest er eerst gesloopt worden. De aanwezige asfaltlaag, betonnen delen, een plateau, hemelwaterafvoer en keerwanden werden opgebroken. Vervolgens moest de aanwezige menggranulaatfundering worden verwijderd en moest het grondwerk opnieuw opgebouwd worden. Tot slot kon het echte werk beginnen. Bestaande skatetoestellen werden gedemonteerd en in depot gezet. De hemelwaterafvoer werd opnieuw aangelegd en vervolgens realiseerde Skate On het ontwerp. Een grote hoeveelheid wapening en spuitbeton is aangebracht. Daarna is met een EPS-laag het geheel afgewerkt. Ook een groot aantal skate-elementen werd aangebracht.

Snake-run bowls

Een bijzonder element was de aanwezige snake-run, een soort slangvormig skate-element. In het nieuwe ontwerp is deze run iets makkelijker gemaakt. Wat minder steil en met iets flauwere bochten. Ook zat in het oude ontwerp een drietal bowls, die regelmatig vervuild waren. Deze richtten we anders in. Een van de bowls is opengebroken en beter betrokken bij de skatebaan. De andere twee bowls zijn gevuld met grond en ingezaaid met gras. Zodat ook het veelal betonnen skatepark nu groene elementen heeft.

Opening

Op 29 oktober opende wethouder Julius Lindenbergh het skatepark. Die dag waren er verschillende activiteiten en demonstraties voor en door gebruikers. Al met al is het een prachtige nieuwe skatebaan geworden. Dat vinden niet alleen wij. Het feit dat de skatebaan niet alleen Almeerse skaters trekt, maar ook skaters uit andere plaatsen, zegt naar ons idee genoeg!


Deel artikel

Archief