• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Samen op Avontuur in gemeente Almere

De gemeente Almere heeft samen met Krinkels, BTL en Donkergroen het Convenant “Samen op Avontuur” ondertekent. Een bijzonder moment om met elkaar stil te staan bij het werk wat wij met elkaar gaan maken in Almere. Mooie werken en gebiedsontwikkelingen welke geheel in het teken staan van circulariteit. Een begrip dat we steeds meer horen en toepassen. Krinkels zal zich met speelplaatsen binnen de gemeente Almere bezig houden. Het slim hergebruiken of herbestemmen van bestaande elementen vanuit de buurt en stad en het gebruik van duurzame materialen zijn belangrijke facetten van circulair werken. Maar wat betekent circulair in combinatie met spelen voor ons?

Hergebruik en andere manieren van spelen
Dat betekent dat wij onder andere tijdens de inkoop van o.a. attributen hier rekening mee houden en dat wij met diverse instanties en divisies uit de stad in gesprek gaan over mogelijk hergebruik van middelen en materialen. U kunt hierbij denken aan het hergebruik van een gekapte boom voor een speeltoestel of speelboom, het hergebruik van stoeptegels ten behoeve van bijvoorbeeld een zitbank, of het hergebruiken van elementen van speeltoestellen zodat nieuwkoop niet nodig is. Maar ook kunt u denken aan het stimuleren en toestaan van klimmen in bomen, hutten bouwen in de bosjes en lekker kliederen in de aanwezige wadi’s of slootjes. Er zijn vaker veel meer speelelementen aanwezig dan wij als volwassenen nog zien.

Inspiratie uit de omgeving
Naast de overleggen met alle divisies binnen de gemeente gaan we ook luisteren naar de ideeën en fantasieën van de kinderen uit Almere. Deze jonge doelgroep weet vaak out of the box te denken en komen vaak met de beste ideeën. Zij weten vaak het beste hoe je buiten moet recreëren/spelen. Maar niet alleen naar onze jongsten wordt geluisterd, iedereen is welkom een inbreng te leveren! Ons motto is spelen en recreëren van 0 tot 100. We gaan dus werken aan duurzame, veilige speelomgevingen voor jong en oud. Vanuit Krinkels zijn duurzaamheid en veiligheid kernwaarden. Waarden die ook voor de gemeente Almere heel belangrijk zijn.

We gaan aan het werk met elkaar en voor elkaar met de insteek dat we ons richten op de toekomst!


Deel artikel

Archief