• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Samenwerken met studenten

Samenwerken met studenten, hoe pakken we dat aan? Het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’ staat centraal binnen de samenwerking tussen de Universiteit Twente (UT), het Zone College en Krinkels. De samenwerking loopt al meerdere jaren met de opleiding Groen & cultuurtechniek (mbo) en de opleiding tot hovenier. Hier is een samenwerking aan toegevoegd met de opleiding ‘Tuin en Landschap’.

Biodiversiteit

De UT hecht belang aan duurzaamheid en biodiversiteit en wilde hier graag een project aan koppelen. Het doel was in eerste instantie om een biodiversiteitslint te creëren tussen Enschede en Almere, waar in 2022 de Floriade zal plaatsvinden. De intenties zijn later bijgeschaafd. Een deel van dit lint is nu gemaakt op het terrein van de TU. Hier zijn grasstroken verwijderd en is de grond klaar gemaakt om bollen te planten. Hierbij is gekozen voor verschillende soorten bollen die het voorjaar fleurig aankondigden. Ook is er een strook met drachtplanten aangelegd om de bijen,
vlinders en andere insecten te ondersteunen.

“Er is veel tijd opgegaan aan dit project, maar de leerlingen hebben er ontzettend veel plezier aan beleefd.“

André de Brouwer, contactpersoon UT
Bijenhotel

Daarnaast is een praktijkopdracht ontwikkeld voor studenten. Ze kregen de opdracht een bijenhotel te ontwerpen voor het terrein van de UT. De studenten brainstormden samen over de eisen en voorwaarden van het bijenhotel. Vanuit dit idee is een ontwerp gemaakt en dit is gepresenteerd aan Krinkels en de beheerder van de UT. Vervolgens is dit vertaald naar een definitief ontwerp en is er een begroting opgesteld. Tijdens het ontwerpen kregen studenten inzicht in de grootte van de opdracht en de benodigde tijdsbesteding. Deze projecten bieden leerzame situaties waarin de
studenten het belang ondervinden van een goede calculatie, van samenwerken en van het goed nadenken over alle stappen binnen
het proces. Op deze wijze worden ze bij het gehele project betrokken.

“Enthousiasme en bevlogenheid was er bij alle partijen om dit project te maken. We kijken met trots naar het resultaat!”

Geert de Haan, medewerker Krinkels

Het Zone College is continu bezig met het actualiseren en innoveren van de opleidingen door het bedrijfsleven en het onderwijs in één pakket aan te bieden. Deze aanpak loont en wordt steeds verder uitgebreid. Er worden snuffelstages georganiseerd en studenten kunnen meedraaien op een echte werkdag. De studenten leren de theorie en kunnen deze meteen toepassen in de praktijk. Ook maakt de UT veel ruimte vrij voor Living Labs en betrokkenheid bij het proces. Krinkels werkt hier graag aan mee en stelt materiaal en kennis ter beschikking om de studenten op een leuke manier klaar te stomen voor de toekomst, want…jong geleerd is oud gedaan! Ook samenwerken met ons? Kijk op onze vacature pagina voor stageopdrachten of doe een open sollicitatie.

Deel artikel