• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Rijkswaterstaat Midden-Noord

De combinatie Krinkels/Van Gelder (KVG) gaat het prestatiecontract ‘Droog RWS Midden-Nederland district Noord A6/A27/N50’ uitvoeren. Net als in de voorgaande drie contractstermijnen. In alle opzichten is dit een bijzonder werk. Het is namelijk aangemerkt door Rijkswaterstaat (RWS) als één van de landelijke pilotprojecten ‘Samen in transitie naar een vitale infrasector’.

Looptijd
Het contract heeft een looptijd van 5 jaar, met aansluitend een mogelijke verlenging van nog eens 3 jaar. De projectteams van RWS en KVG hebben de ambitie om gedurende deze periode de samenwerking een extra impuls te geven. Op die manier wordt aan de gestelde opgave een breed gedragen invulling gegeven. Verder is dit een bijzonder project omdat RWS een Best Value op de markt heeft gezet. Hiermee wil RWS het vertrouwen uitspreken naar de markt om te investeren en innoveren in mens, materieel en duurzaamheid. RWS en zijn partners willen in 2030 klimaatneutraal zijn.

Ambitieus
In dit nieuwe contract zetten wij in op toonaangevend assetmanagement door verregaande automatisering. De ambitie om landelijk voorop te lopen is groot. Op dit moment is de afdeling informatiemanagement druk bezig met het (door)ontwikkelen van de apps en systemen. Daarnaast verwerkt zij de eisen van de opdrachtgever en de wensen van het huidige en nieuwe IPM-team in de doorontwikkeling.

Duurzaamheid
Duurzaamheid en hergebruik van vrijkomende materialen zijn binnen dit project belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering. Om die reden is een samenwerking met Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUNK) opgestart. Zij gaan het vrijkomende gras verwerken tot bouwstof.

Deel artikel