• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Met bouwteam snel goed resultaat

Succesvolle samenwerking tussen gemeente Bergen op Zoom en Krinkels

Met enkele afgekeurde sportvelden was renovatie in Bergen op Zoom een noodzaak. Het ging om drie sportvelden: een kunstgrasvoetbalveld op Sportpark De Markiezaten en een semiwaterveld en een kunstgrasvoetbalveld op Sportpark Rozenoord. Leuk detail: Krinkels legde de voetbalvelden zo’n elf jaar geleden aan en nu mochten we ze zelf weer renoveren.

De keuze voor een bouwteam

Veel tijd voor de voorbereiding van het project was er niet, de gemeente wilde in 2021 starten. Pas in december 2020 kwam er voldoende budget vrij. Bij gebrek aan tijd koos de gemeente daarom niet voor een traditionele aanbesteding op prijs. Zij kozen voor een bouwteam. Raymond Schenk, regisseur vastgoedonderhoud bij de gemeente, legt uit: ‘Omdat we in het verleden vaak met hetzelfde adviesbureau samenwerkten, zouden we zelfs voor het vinden van een adviesbureau een bestek moeten aanbesteden. Als we dit jaar de uitvoering wilden realiseren, moesten we het anders doen.’ Via een meervoudig onderhandse aanbesteding werden 4 partijen uitgevraagd. Op basis van een zeer goede EMVI-score wist Krinkels dit project binnen te halen. Bij de selectie van het bouwteam keek de gemeente naar het plan van aanpak, de planning, de visie op de samenwerking in het bouwteam, de relevante stakeholders, de kansen of mogelijkheden binnen het project en de risico’s.

Bouwteam contract | renovatie sportvelden | semiwaterveld | kunstgrasveld | voetbalveld | voetbal | sportpark | kunstgrasvoetbalveld | Bergen op Zoom | Roosendaal

Geen garantie

Het project bestond uit twee fasen: de voorbereidende bouwteamfase en de realisatiefase. Voor beide stond zes weken gepland. Het maken van de realisatiefase was overigens geen garantie na de gunning. De gemeente nam in de aanbesteding een clausule op waarin de voorbereiding en realisatie losgekoppeld waren. Mocht de samenwerking in de voorbereidende fase niet succesvol zijn, dan kon zij besluiten om de realisatie bij een andere aannemer te leggen. Schenk: ‘In de praktijk is dit niet nodig gebleken. Dat zegt wel iets over onze samenwerking met Krinkels in de voorbereiding.’

De voorbereiding

Na gunning stelden we het bouwteam van vijf personen op. Naast Raymond Schenk en Joost Lambregts van de gemeente zaten daarin Mark van Tilburg (technisch opzichter gemeente Bergen op Zoom), Robin Castelijn (vestigingsleider Krinkels) en Eric Rijnders (projectleider Krinkels). In een bouwteam doet de aannemer de hele voorbereiding, zoals een adviseur dat normaliter doet. Krinkels is na gunning meteen gestart met de sporttechnische en milieukundige onderzoeken en inspecties. Het bestek liet Krinkels opstellen door adviesbureau Stad & Groen uit Wouw. Een bewuste keuze, het is namelijk een klein en praktisch bureau. Perfect voor een project met tijdsdruk. Na een ronde over het werk met het bureau stelde Stad & Groen in vijf dagen tijd een panklaar bestek op. De voorbereidende fase van het bouwteam rondde Krinkels in vijf weken af. Deze tijdswinst gaf ons extra lucht voor de uitvoering.

‘Uiteindelijk is de voorbereiding en het volledige werk in 11 weken tijd afgerond. De velden zijn tijdig opgeleverd en de gemeente en de clubs zijn erg blij met het eindresultaat. Een mooie samenwerking!’, zegt Robin Castelijn.

Deel artikel