• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Vergroenen schoolplein Almere

Op 28 oktober 2021 ondertekenden schoolbesturen van het primair onderwijs in Almere en verschillende partners samen met wethouder Hilde van Garderen de intentieverklaring ‘Samen Almeerse (openbare) schoolpleinen vergroenen’. De gemeente is blij met deze stap, waarbij de belofte gedaan werd dat iedereen zich inzet om openbare basisschoolpleinen in Almere de komende jaren groener te maken.

Ontwerpfase voor het schoolplein

We startten met het schoolplein van OBS de Polygoon. We inventariseerden het huidige schoolplein en de wensen van de leerlingen en het onderwijzend personeel. Uiteindelijk kwamen we samen met onze Almeerse partner Speelplan, tot een definitief ontwerp.

Circulair gebruik

Op het oude schoolplein was veel elementenverharding. Ook waren er stukken waar wateroverlast het speelplezier van de kinderen bedierf. We verwijderden ruim 250 m2 aan tegels en groeven onderliggend zand en groen af. Dit hergebruikten we om er een aantal speelheuvels van te maken, waarbij we een aantal klimbomen en zwerfkeien toevoegden. Ook groeven we een aantal vakken af in het grasveld. Daar brachten we plantvakken aan. Die worden komend najaar ingeplant. Van de twee zandbakken op het kleuterplein bouwden we er één om naar moestuin. Tot slot gebruikten we de vrijgekomen betontegels. We maakten er stapelmuren van waar de leerlingen op kunnen zitten en waar ze kunnen genieten van het schoolplein. Ook benutten we een deel om zitjes te maken bij de jeu de boulesbaan die gebruikt wordt door buurtbewoners. Een belangrijk doel van het hele project was het hergebruiken van vrijkomende materialen. Met het plaatsen van twee mooie bloembakken en het inzaaien van de nieuwe speelheuvels voltooiden we het project: een vergroend en opgeknapt schoolplein.

Deel artikel