• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Prestatiecontract Onderhoud buitenruimte Defensie- en Rijkscomplexen

“De focus binnen dit prestatiecontract is aantoonbare klanttevredenheid van de gebruikers van de buitenruimtes”, aan het woord is Carlo Verheul. Hij is Manager Projectbeheersing van de contracten Onderhoud Buitenruimte Defensie- en Rijkscomplexen. Onze projectmanager Tom ter Braak, gaat in gesprek met Carlo.

Tom schets de contouren van de samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB): “Grasmaaien, onkruid bestrijden en kolken legen. Dit zijn een paar dagelijkse onderhoudswerkzaamheden die we uitvoeren op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. De buitenruimte van deze kazerne is één van de 36 terreinen die Krinkels in opdracht van het RVB in onderhoud heeft. Als beheerder van de vastgoedportefeuille, de gebouwen en terreinen, van de Rijksoverheid en Defensie, beseffen zij ook dat het belang van duurzaamheid en circulariteit toeneemt. Vanuit hen de vraag om, aantoonbaar, maatschappelijke meerwaarde te creëren. Aan ons de uitdaging om dit te realiseren”.

Klanttevredenheid

Carlo: “Het is begonnen met de aanbestedingsfase waarin het belangrijk is dat we open en transparant communiceerden over onze verwachtingen. Het RVB wil namelijk samenwerken op basis van vertrouwen”. Tom vult aan: “Krinkels heeft ervaring met het uitvoeren van UAV/GC contracten. Het is belangrijk dat de gebruikers de terreinen optimaal kunnen benutten en dat de bedrijfsvoering niet verstoord wordt. Ook het tevredenstellen van de opdrachtgever staat hoog in het vaandel”. “Naast tevreden gebruikers willen wij als opdrachtgever natuurlijk ook een tevreden gevoel hebben over de samenwerking. We vinden het belangrijk dat opdrachtnemers aantoonbaar voldoen aan onze overeenkomst, dat de complexen volgens de vooraf gestelde eisen worden onderhouden en dat de veiligheid te allen tijde voorop staat”, aldus Carlo.

Veiligheid

Veiligheid is voor Krinkels ook van het allergrootste belang. De terreinen van het RVB zijn erg afwijkend in vergelijking met andere projecten en in meerdere opzichten uitzonderlijk. Daarom hebben we toolboxen en veiligheidsinstructies opgesteld die exclusief voor dit project gebruikt worden. Carlo vindt het als opdrachtgever belangrijk om de verantwoordelijkheid te delen. “We hebben een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld voor het onderhoud van de buitenruimtes van onze terreinen. Hierin brengen we de project specifieke veiligheidsrisico’s in kaart. Zoals het werken op munitie- en brandstofcomplexen of op steile taluds. Naast de veiligheidseisen in het contract heeft Krinkels daarvoor ook specifiek de beheermaatregelen voor de veiligheid van de medewerkers aangegeven.”

Biodiversiteit

Ook voor ons is biodiversiteit belangrijk vertelt Tom. “Naast klanttevredenheid is biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt binnen het beheer. Het RVB heeft de methodes van Kleurkeur- en Groene Cirkels Bijenlandschap in ons contract opgenomen. Hiermee is bepaald welke delen van de terreinen geschikt zijn voor welke groep bestuivende insecten. Samen met onze ecoloog is een biodiversiteitsplan opgesteld, aansluitend op de vraag van het RVB. Hierbij kijken we naar de actuele natuurkwaliteit en de mogelijkheden om deze te behouden en te verbeteren. We passen onze beheermethodes aan waar nodig en leggen dit vast in onze beheerapp en de ecologische werkprotocollen. Zo zijn we op diverse locaties, in overleg met de gebruikers, gestopt met het frequent maaien van de gazons. In plaats hiervan passen we alternatieve beheermethodes toe, zoals gefaseerd maaien of minder frequent maaien”.

Carlo vult aan: “Samen met andere organisaties werken we gebiedsgericht tegen de achteruitgang van het aantal soorten bestuivende insecten. Het biodiversiteitsplan dat Krinkels heeft opgesteld beschrijft de mogelijkheden om de biodiversiteit op onze terreinen te bevorderen. Krinkels meet jaarlijks het nectaraanbod met de Nectarindex. Zo kunnen we het resultaat ook daadwerkelijk monitoren.”

Goed onderhoudsmanagementsysteem

Tom vroeg aan Carlo wat hij opmerkelijk aan de samenwerking vond: “Wat ik opvallend aan onze samenwerking vind, is inrichting van jullie onderhoudsmanagementsysteem voor ons project. Het bevat ook de koppeling van GIS-kaarten, met eisen in Relatics. Twee van jullie collega’s van Krinkels Informatie Management hebben hierover al een presentatie gegeven voor ICT-ers van het RVB.”

Tot slot

Tom: “Dit contract is een supermooi werk voor Krinkels. Ik ben trots op ons projectteam, zij tonen eigenaarschap en nemen verantwoordelijkheid. Ik ervaar dat de samenwerking met de RVB aan mijn verwachtingen voldoet.”

Deel artikel