• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Aanleg oever aan het Grote Gaastmeer

Krinkels is gestart met het creëren van een oever aan het Grote Gaastmeer te Friesland (opdrachtgever recreatieschap Marrekrite).

Hoewel Krinkels al vaker waterwerk heeft aangenomen zoals het rietherstel aan de Alde Feanen en het creëren van vogelbroedgebieden aan de Grote Potten, is het vaak gebleven bij de aansturing. Nu houden we ons ook bezig met de praktische uitvoering.

Genot voor het oog
Dit werk was soms een aardige uitdaging, gezien de extreme weersomstandigheden waarmee we te kampen hebben gehad. Toch is werken in het Friese landschap met zijn vele meren een waar genot voor het oog. Daarnaast geeft het veel voldoening om te werken aan een bouwwerk dat bij gaat dragen aan de ontwikkeling van de plaatselijke natuur. De oever is ontworpen om de steile oeverwand te transformeren in een gelaagde oever met verschillende plateaus. Hiermee krijgen planten een grotere kans om zich te ontwikkelen. De luwte van de golfbrekers zorgt ervoor dat de planten goed kunnen wortelen en niet los kunnen raken van de oeverwand. De planten zorgen op hun beurt weer voor een betere waterkwaliteit. Daarnaast bieden zij voedings- en broedbiotopen voor verschillende vogels, vissen en amfibieën, wat gunstig is voor de biodiversiteit.

Naast de weersomstandigheden zorgt ook de afgelegen locatie voor veel uitdaging. ‘Even’ heen en weer varen is er niet bij. De logistieke planning dient daarom helemaal waterdicht te zijn.

Dronepiloot
Ook mogen we de mensen in het gebied niet vergeten. Dankzij de eerste dronepiloot van Krinkels, kunnen we op een informatieve en interessante manier de nieuwe ontwikkelingen onder ogen brengen. Hoewel waterschappen hebben vastgesteld dat er wat moet gebeuren aan de waterkwaliteit en biodiversiteit, is nog niet gebleken dat de oever deze uitwerking (in voldoende mate) zal gaan hebben. Waardoor het project bij ingelanden weerstand ondervindt. Door middel van educatie kunnen ze een beter beeld krijgen bij de uitdagingen waarmee het waterschap te kampen heeft.

Deel artikel