• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Onderhoud terreinen Rijkswaterstaat

Krinkels voert in samenwerking met BAM FM (Facilitair Management) het onderhoud uit op de terreinen bij steunpunten, districtskantoren en verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Het gaat hierbij om perceel Noord dat zich uitstrekt van Doesburg tot IJmuiden met ca. 40 locaties.

Ziekten en plagen
Op deze locaties verzorgt Krinkels het onderhoud aan onder andere de groenvoorzieningen, verharding en hemelwaterafvoer. Het onderhoud wordt vanuit meerdere vestigingen uitgevoerd. Tijdens monitoring en inspectie is geconstateerd dat verschillende ziekten en plagen problemen geven op een aantal terreinen van Rijkswaterstaat. Met name de essentaksterfte vormt een groot risico voor iedereen die zich onder de bomen bevindt. Door afsterving kunnen takken afbreken of zelfs bomen omvallen.

Risicogebieden in kaart
Krinkels heeft de risico’s per locatie in kaart gebracht, een belangrijk onderdeel van onderhoud terreinen. De uitkomsten hiervan zijn besproken met Rijkswaterstaat. Hierop heeft Krinkels opdracht gekregen de risicogebieden aan te pakken.

Deel artikel