• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Maastricht faciliteert beweging

Hoe kun je inwoners stimuleren om te bewegen? Dat was de vraag die de gemeente Maastricht zichzelf stelde. De oplossing was simpel: creëer voldoende kwalitatief goede voorzieningen voor de inwoners. De gemeente heeft zich hier goed in verdiept en kwam vervolgens met de oprichting van de zelfstandige sportorganisatie ‘Maastricht Sport’. Deze faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert en organiseert op een verbindende manier de sportmogelijkheden in Maastricht.

De opdracht
De opdracht werd door de gemeente via een aanbesteding gegund aan Krinkels. Een belangrijk onderdeel van de gunning was de kwaliteitsscore die met het Plan van Aanpak werd behaald. Krinkels krijgt de opdracht voor het onderhoud van maar liefst 15 sportparken, 72 speellocaties, 85 trapvelden, 32 basketbalveldjes, 35 jeu-de-boulesbanen, 11 sportkooien c.q. sportontmoetingsplekken, 2 Cruyff Courts, 5 natuurspeelplekken, 22 binnensportaccommodaties en een multifunctioneel zwembad!

Planning voor de komende jaren
Krinkels gaat de sportvelden maaien en bekommert zich om het dagelijks onderhoud. Daarnaast worden de velden jaarlijks voorzien van een grote onderhoudsbeurt, waarbij mogelijke veranderingen en maatregelen in overleg met Maastricht Sport worden bepaald. Verder beschikt de gemeente over een groot aantal kunstgrasvelden. Deze velden voorziet Krinkels van regulier onderhoud, uitgebreid met twee keer per jaar groot onderhoud en, indien noodzakelijk, een volledige renovatie.

Deel artikel