• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Exoten bestrijding: Provincie Zeeland

Exoten bestrijding – De provincie Zeeland kampt al langere tijd met de problematiek van invasieve exoten. In het natuurgebied Slikken van de Heen is de reuzenberenklauw in groten getale aanwezig en op diverse percelen in de Kop van Schouwen heeft men veel last van de Japanse duizendknoop.

Omdat er meerdere bestrijdingsmethoden in de markt beschikbaar zijn, heeft de provincie Zeeland Krinkels via een pilotaanvraag uitgenodigd om te onderzoeken of behandeling met hoogspanning deze soorten kan uitroeien. Een leuke en interessante uitdaging!

Elektrische onkruidbestrijding

In deze pilot is gekozen voor exoten bestrijding met behulp van de zogenaamde Rootwavemachine. De Rootwave is een elektrische onkruidbestrijder voor selectieve bestrijding tot in de wortel. De machine stuurt een elektrische lading door de stengel en de wortel van de plant. Door de natuurlijke elektrische weerstand in de plant wordt deze elektrische energie omgezet in warmte. De plant wordt als het ware vanuit de wortel doodgekookt. Doordat alleen warmte gegenereerd wordt in de plantencellen, gaat geen energie verloren naar de omgeving en is er
ook geen risico op nevenschade.

Rupsbanden

Omdat er op kwetsbaar terrein gewerkt wordt, in Natura 2000-gebied, moet het materiaal en materieel hierop afgestemd worden. Er is daarom gekozen voor Rootwavemachines die door middel van rupsbandenverplaatsbaar zijn. Hierdoor ontstaat er nauwelijks verdichting van de bodem en kan er tussen de te handhaven begroeiing gemanoeuvreerd worden.

Reuzenberenklauw

De eerste behandeling van de reuzenberenklauw vond plaats zodra de planten de minimumhoogte van 40 cm hadden bereikt. De eerste resultaten zijn veel belovend! Op de foto’s is te zien dat na één behandeling de berenklauw zo goed als verdwenen is. Het komende voorjaar wordt gekeken of dit effect blijvend is.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is vaak aanwezig op particuliere percelen die grenzen aan de gebieden van de provincie. In overleg met de eigenaren van deze percelen wordt gestart met de behandeling. Ook voor de duizendknoop geldt dat
deze bestreden worden als hij een hoogte van 40 cm heeft bereikt. Echter heeft de Japanse duizendknoop wel meer
behandelingen nodig dan de berenklauw. Inmiddels zijn er vier behandelingen uitgevoerd. Op de foto is te zien dat de
Japanse duizendknoop sterk is teruggedrongen. Komend jaar voert Krinkels nog een vervolgbehandeling uit om ervoor
te zorgen dat de duizendknoop definitief verdwijnt.

Succesvolle pilot

Er kan nu al gesproken worden van een succesvolle pilot. De Rootwavetechniek biedt veel mogelijkheden voor het terugdringen van exoten en voor het herstel van de inheemse natuur. Krinkels gaat deze manier van werken dan ook zeker vaker inzetten in de toekomst!

Deel artikel