• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Duurzame oevers

Plasberm. Sorry, wat?

Na een spannende aanbesteding, met een klein verschil ten opzichte van de nummer twee, heeft Krinkels een mooi werk aangenomen voor Waterschap Zuiderzeeland: de aanleg van duurzame oevers langs de Klutentocht en de Klutendwarstocht. In de afgelopen 4 jaar heeft het Waterschap ruim 100 kilometer aan duurzame oevers aangelegd. Krinkels nam daarvan een deel voor haar rekening.

Doel van duurzame oevers

Het doel van dit project is om 9 kilometer aan waterkanten te voorzien van lang meegaande beschoeiing en het vergroten van de biodiversiteit. Dat doen we door de oude beschoeiing te vervangen door onderwaterbeschoeiing die een langere levensduur heeft. De taludinsteek schuift ongeveer één meter op waardoor de hele oever breder wordt. Door het aanbrengen van de onderwaterbeschoeiing ontstaat er ook een plasberm (natte zone). Deze plasberm trekt kikkers, salamanders en libellen aan, maar zorgt ook voor een grote verscheidenheid aan oeverbeplanting. De omvorming van traditionele naar duurzame oevers wordt gesubsidieerd vanuit de Europese Unie.

Duurzame oevers | Plasberm | waterkant | beschoeiing | onderwaterbeschoeiing| natte zone | ankers | duikers | biodiversiteit verhogen | waterschap
Werkwijze duurzame oevers

We rooien de oude beschoeiing inclusief ankers en duikers. Vervolgens voeren we die af. Na het rooien doen we een opschoonslag zodat we ruimte hebben om de nieuwe beschoeiing op de juiste plaats te zetten. Na het uitzetten van de nieuwe beschoeiing via GPS, zetten we eerst de palen. In totaal zo’n 18.000 stuks. Daarna zetten we de onderwaterbeschoeiing aan de palen vast waarbij we diverse schothoogtes gebruiken. Ook vervangen of verlengen we de bestaande duikers, brengen we een tweetal bootinlaten met bijbehorende damwand aan en werken we het geheel netjes ingezaaid af.

Duurzame oevers | Plasberm | waterkant | beschoeiing | onderwaterbeschoeiing| natte zone | ankers | duikers | biodiversiteit verhogen | waterschap | overzichtfoto
Deel artikel