• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Aanleg wegduiker in Rutten

Ter verbetering van de watergang aan de Lemsterweg in Rutten heeft Krinkels een mooie klus mogen uitvoeren voor opdrachtgever Waterschap Zuiderzeeland. Voor de twee oude betonnen duikers is een nieuwe betonnen cassetteduiker in de plaats gekomen. In totaal zijn er negen nieuwe elementen geplaatst om één volledige duiker te vormen.

Reden voor vervanging
De oude duiker voldeed niet meer aan de wettelijke verplichtingen en moest daarom vervangen worden. De nieuwe duiker beschikt over een grotere capaciteit. Dit zorgt voor een betere watervoorziening van het buitengebied rondom de Lemsterweg in de droge zomerperiode. Deze watervoorziening wordt door lokale boeren gebruikt bij het beregenen van hun gewassen.

Deel artikel