• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Onderhoud en beheer voor gemeente Moerdijk

Sinds 2022 verzorgen we voor de gemeente Moerdijk het onderhoud van het openbaar groen, de onkruid- en ongediertebestrijding, het legen van de afvalbakken en het vegen van de straten. Wij voeren deze werkzaamheden uit met Blom Hoveniers, Van Weert Rondhout, Traas Ongediertebestrijding en Leerwerkbedrijf WVS in een samenwerkingsverband met de toepasselijke naam Moerdijk Beheer(t)!

Machine | Straatvegen | Onderhoud | Beheer

Start werk

Voor we startten met de werkzaamheden, importeerden we de data van de gemeente Moerdijk in een app, de Beheerapp Moerdijk. Op die manier zien onze collega’s in het veld aan welke objecten onderhoud uitgevoerd moet worden en om wat voor soort onderhoud het gaat.

Hoeveelheid meldingen in gemeente Moerdijk neemt af

Inwoners van de gemeente kunnen via de Buitenbeter-app meldingen doorgeven die met het beheer van de buitenruimte te maken hebben. Dagelijks verwerken wij de meldingen die binnenkomen via deze app door taken toe te kennen aan de uitvoeringsteams. Tot en met 1 september 2022 verwerkten wij iets meer dan 1.100 meldingen, een halvering van het aantal meldingen ten opzichte van het jaar daarvoor! Dat geeft wel aan dat we er bovenop zitten met het onderhoud.

Communicatie is de sleutel

Elvina van Koulil, projectleider bij Krinkels: “Met Moerdijk Beheer(t)! zetten wij in op communicatie: het samenwerken met en informeren van inwoners. Zij zijn tenslotte de mensen voor wie wij ons werk doen. We vinden het daarom belangrijk om met hen in gesprek te gaan en naar hen te luisteren. Zo kunnen we hen ook uitleggen welk kwaliteitsniveau ze van ons mogen verwachten en wat hierover in het contract met de gemeente staat. Dit zorgt voor begrip en geeft een hogere mate van tevredenheid. Als de inwoners tevreden zijn, dan is de gemeente dat ook en hebben we eer van ons werk. Speciaal voor dit project richtte het samenwerkingsverband een website in: www.moerdijkbeheert.nl. Onder de noemer ‘Moerdijk Ontmoet!’, verplaatst ons rijdend werkkantoor zich binnen alle elf kernen van de gemeente Moerdijk. Wie een vraag of tip heeft, kan letterlijk binnenstappen. Op deze manier maken we de drempel om met het samenwerkingsverband in contact te komen zo laag mogelijk. Ook creëren we draagvlak en betrokkenheid, waar uiteindelijk alle partijen profijt van hebben.”


Deel artikel

Archief