• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Gebiedscontract DBO-Oost Zuid-Holland

Hovenier Jeroen aan het woord

Binnen een integraal prestatiecontract verzorgt Krinkels sinds 2017 de dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden op 150 kilometer aan provinciale wegen. Dit voeren wij uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland binnen een UAV-GC contract. Zo’n twee jaar na de start van dit project werd Jeroen van Rooden gevraagd om als Hovenier A zijn kennis en kunde te leveren op het Gebiedscontract DBO-Oost Zuid-Holland. Wij spraken Jeroen over dit veelzijdige project.

Veelzijdig project

Dit tienjarige gebiedscontract realiseren we vanuit een aannemerscombinatie, bestaande uit Krinkels en BAM. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhouden van het areaal dat bestaat uit infrastructuur, groenonderhoud, gladheidsbestrijding en calamiteiten. Het groen, de watergangen, bebording, meubilair en elementenverharding vallen onder het pakket van Krinkels, terwijl BAM zich richt op het onderhoud van de asfaltwegen.

Afwisselende dagen

Jeroen werkt bijna tien jaar bij Krinkels. Inmiddels is hij alweer vier jaar werkzaam op het Gebiedscontract DBO-Oost Zuid-Holland. Hij vertelt over zijn werkdagen. “Mijn dag start altijd vanuit Bodegraven, waar ons onderkomen vanuit de Combinatie is gevestigd. Hier stem ik elke dag met Edwin Heijmans, mijn uitvoerder, de dagwerkzaamheden en eventuele bijzonderheden af. Vervolgens ga ik met het team op pad om onderhoud te plegen op een van de provinciale wegen binnen ons areaal.”

Geen dag hetzelfde

Voor Jeroen is geen werkdag hetzelfde. “Ik ervaar veel afwisseling in mijn werkzaamheden. En daar krijg ik energie van.” Ondanks het feit dat hij op papier te boek staat als Hovenier A doet hij eigenlijk van alles. “Zo was ik eerder vanmorgen op een kruising om de bestrating onkruidvrij te maken en stuur ik mijn team aan om de bermen langs een weg te maaien. Vanmiddag ga ik naar Alphen a/d Rijn. Daar renoveert Krinkels de geluidschermen langs de N207. Aan mij de taak om de tijdelijke verkeersmaatregelen te plaatsen en te verwijderen. Zo kan het verkeer in de spits maximaal gebruik maken van de rijbaan. Ik kom dus eigenlijk overal binnen het areaal en ben met van alles bezig. Geen dag is hetzelfde!”

Wat het werk mooi maakt

Eén van de mooiste facetten van dit project vindt Jeroen het team waar hij mee werkt. “Ons team bestaat uit zo’n zes man voor het buitenonderhoud, aangevuld met twee schouwers die de wegen controleren op gebreken…

Uitdagingen zijn voor Jeroen geen punt. Sterker nog, hij vindt complexe uitdagingen motiverend. “Hoe moeilijker het is, hoe leuker! Wanneer een uitdaging lastig wordt, vind ik het maar al te mooi als we het uiteindelijk als team toch weer voor elkaar krijgen. Daar krijg ik energie van!”

Recente artikelen

Deel artikel

Archief