• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Terugblik CO2-reductie 2021-2022

Elektrisch materieel

Ook dit jaar hebben we weer flink ingezet op elektrisch materieel zoals handgereedschap, voertuigen (personenwagens, bestelbussen) en (robot)maaiers. Het aantal elektrische voertuigen is gestegen van 25 naar maar liefst 40 stuks.

Projecten

CO2-reductie vinden veel opdrachtgevers belangrijk en komt terug in onze laatst gegunde projecten van de gemeenten Delft, Veldhoven en Beekdaelen en Universiteit Twente.

CO2-Prestatieladder

Krinkels is gecertificeerd op trede 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. De eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
  2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
  3. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
  4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Doelstellingen

Met het ten uitvoer brengen van het landelijke Energiemanagementprogramma 2021-2023 en de maatregelenlijst zijn onderstaande doelstellingen eind boekjaar 2021-2022 ruimschoots bereikt:
Scope 1: doel 5% reductie, realisatie 9%
Scope 2: doel 5% reductie, realisatie 64%

Gemiddeld hebben we een reductie van 10% behaald ten opzichte van het boekjaar hiervoor.

Bekijk voor meer informatie onze CO2-rapportages!


Deel artikel

Archief