• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Maaibeleid met oog voor biodiversiteit

Het ademt groen in de Delftse Hout: het recreatiegebied dat de stad uitnodigt om een wandeling te maken. Een uitgekiend maaibeleid stimuleert de biodiversiteit.

Krinkels beheert het openbare groen in het noordelijke deel van Delft, met als belangrijkste uitgangspunt de bevordering van de biodiversiteit. Daarbij maken we onder andere gebruik van de ‘Kleurkeur-methodiek’. “Dat is een methode om te kijken welke specifieke ingrepen – of juist niet – bij een bepaalde berm of ruw gras nodig zijn om ervoor te zorgen dat we daar een grotere verscheidenheid aan planten krijgen”, vertelt Thijs Rietveld, projectleider bij Krinkels. “Een grotere diversiteit aan planten resulteert in een groter (soorten)aantal insecten, wat weer meer vogels, vleermuizen en andere dieren trekt. Dit creëert dus een rijkere biodiversiteit.”

De bedachtzamere aanpak van nu verschilt flink met die van een aantal jaar geleden. “Toen werd het gras twee à drie keer per jaar geklepeld en daar bleef het bij.” Hoe anders is dat nu, in een tijd waar veel gemeenten ander beleid voeren in het maairegime. Om vorderingen met betrekking tot biodiversiteit te meten past Krinkels jaarlijks een nectarmeting toe. Dit is een methode voor het monitoren van de waarde van graslanden voor bestuivers. Een nulmeting gaat daaraan vooraf. Vervolgens wordt jaarlijks een score van 1 tot 5 toegekend aan de meetlocaties.

Concreet betekent dat voor het maaiwerk het volgende: “Met de nectarmeting bepalen we welke locaties we in maaironde één of twee overslaan. Daar staan dan namelijk waardevolle planten die beter later gemaaid kunnen geworden. Zo beheren we gericht, voor een zo groot mogelijk effect.”

onderhoud | beheer | aanleg | kleurkeur | delft | maaibeleid | groen | delftse hout | gemeente delft | biodiversiteit | ecologie
Ondanks de droogte zien de bermen onder het Kleurkeur-beheer er nog groen uit. De zichthoeken en eerste meter zijn wél gemaaid in verband met de verkeersveiligheid.

Soortenkennis

Krinkels werkt samen met natuurverenigingen, de stadsecoloog van de gemeente Delft en Krinkels ecoloog, Linda Oldenburg. “Wij schrijven het beheersplan met input vanuit hun expertise. Zij zijn jarenlang actief binnen het gebied en hebben daardoor een goede lokale soortenkennis. Het is zonde om dit niet te benutten. Alleen samen maak je een uitvoerbaar plan.”

In een drukke binnenstad is echter niet altijd ruimte voor dit type groen: “Daar heb je te maken met zichthoeken en krijgt de verkeersveiligheid voorrang. Die bermen zijn per definitie niet geschikt om op basis van de Kleurkleur-methode te onderhouden. Toch leveren ook deze bermen een bijdrage aan de biodiversiteit.”

Verbind-Bus

Juli en augustus waren vrij droge maanden en dat heeft invloed op het maairegime van de gazons, ook in de Delftse Hout. “Als je deze gazons nu kort maait, dan maai je het gras bruin”, zegt Rietveld. “Tijdens droge periodes wil je gazons zo lang mogelijk groen houden. In specifieke gevallen besluiten we, in overleg met de opdrachtgever, om van het gevraagde beeld af te wijken.”

Het komt voor dat inwoners zulke beslissingen niet direct begrijpen. Krinkels heeft communicatie met de directe omgeving daarom hoog in het vaandel staan. “Als we een keuze maken communiceren we dat via de sociale media van de gemeente. We publiceren het op de projectwebsite en we plaatsen het in de lokale krant.”

Maar Krinkels gaat ook naar de mensen toe: “We hebben een promotiewagen, de Krinkels Verbind-Bus, waarmee we door de gemeente ‘touren’. Daarnaast gaan we bij klachten van bewoners het gesprek aan om uit te leggen waarom we doen wat we doen, namelijk het verbeteren van de biodiversiteit.”

Rietveld weet dat niet iedereen blij is met het ‘laten groeien’ van de berm. “Een flink aantal jaar geleden werd alles kort gemaaid. Als jij hooikoorts hebt, heb je met kort gras weinig problemen. Nu waait, pluist en zaait er meer en nemen die problemen waarschijnlijk toe.” Hij weerlegt: “Dat is niet om de mensen te tergen, maar om de biodiversiteit te behouden en in het beste geval te verbeteren.”

Resultaat vergt tijd

Bevordering van de biodiversiteit lukt vaak met de juiste aanpak. “Dankzij de nectarmetingen met vooraf een quickscan kun je goed zien of je de juiste dingen doet, of dat je het maairegime wellicht moet aanpassen. Bijvoorbeeld door vaker of minder vaak te maaien.” Vaak kun je niet na één jaar al conclusies trekken. “Het heeft tijd nodig. Na één jaar heb je niet meteen veel verschillende soorten erbij. Het doel is om met de duurzame aanpak binnen enkele jaren verschillen te kunnen waarnemen, al blijft dit natuurlijk afhankelijk per locatie.”

kernactiviteiten | groen | gladheidsbestrijding | directie | kennispartner | onderhoud | beheer | aanleg | kleurkeur | delft | maaibeleid

Artikel door: Hortipoint Mediaproductions

Recente artikelen

Deel artikel

Archief