Beheer en onderhoud  openbare ruimtes

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Werken bij Krinkels Zuidwolde

We werken momenteel met zo’n 30 enthousiaste collega’s aan verschillende projecten. Tijdens het groeiseizoen richten wij ons met name op het beheer, de verzorging en de uitstraling van de beplanting, bermen, watergangen en verharding. In de wintermaanden richten wij ons meer op het voorkomen van ongelukken op wegen, fietspaden, en overige locaties door gladheidsbestrijding. Daarnaast zorgen wij ervoor dat werkzaamheden die niet geschikt zijn voor de zomermaanden in deze periode worden uitgevoerd, zoals snoeiwerkzaamheden, plantwerkzaamheden, baggerwerkzaamheden, inrichting terreinen en dergelijke. Ook werken we veel in natuur- en bosgebieden.

We zijn het nuchtere volk in het noorden van het land. Houden van korte lijnen, communiceren open naar elkaar en hebben een informele werksfeer. Daarnaast durven we elkaar om hulp te vragen en ideeën te spuien. Er is altijd ruimte voor een geintje of een gesprek. We zijn niet veel op kantoor om zo de reisafstanden zo klein mogelijk te houden. Ons werkgebied is namelijk erg uitgebreid: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en zelfs de Waddeneilanden. Maar we komen maandelijks bij elkaar om te brainstormen en kennis en informatie te delen. Hier ontbreekt een hapje en drankje zeker niet. We steken daarnaast ook veel energie in het opleiden en verjongen van ons team.

Jaarlijks investeren we in nieuw materieel, ons wagenpark is dan ook jong. We hebben enkele bijzondere materieelstukken: smalspoor rupskraan, trekkers met maaikorf/ maaihark, trekkers van 34 tot 180 pk, Aebi Terratrac (voor taluds), plantmachine voor grotere percelen, elektrisch materieel en handgereedschap. Dankzij het ruime aanbod kunnen wij kleinschalige terreinen maaien in het stedelijk gebied, maar de bermen langs de rijkswegen en provinciale wegen zijn voor ons geen probleem.

Een collega over vestiging Zuidwolde:

‘Mijn opa en mijn vader hebben hier gewerkt, een familiebedrijf in andere zin dus.’

Een werkomgeving die na al die jaren nog steeds als prettig wordt ervaren.