• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Krinkels aan de slag op de sportvelden in Zundert

Krinkels heeft het onderhoud van de sportvelden in de gemeente Zundert aangenomen. De aanbesteding werd gehouden op basis van EMVI en Krinkels wist met een overtuigende kwaliteitsscore (en niet de laagste prijs) het werk in de wacht te slepen. Het bestek is opgebouwd uit een open posten bestek.

De scope

De scope van de opdracht omvat het integrale onderhoud van 5 voetbalparken, 2 tennisverenigingen, 1 hockeyclub en 1 atletiekvereniging. Het onderhoud betreft zowel het regulier als het groot onderhoud aan de velden alsmede het groenonderhoud en overige onderhoud op de parken. Het contract is begin dit jaar ingegaan en inmiddels zijn er al volop werkzaamheden uitgevoerd.

Communicatie met verenigingen

Belangrijke en hoog scorende aspecten in het plan van aanpak waren de communicatie met de verenigingen en het werken met de Krinkels beheerapp. Om de communicatie met verenigingen vorm te geven, zijn met alle verenigingen introductiegesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken is ook gesproken over zelfwerkzaamheid, wat vooral in de toekomst een belangrijk aspect zal zijn. Tevens zijn er introductiebijeenkomsten georganiseerd waar uitleg is gegeven over de beheerapp en de te gebruiken projectwebsite. Bij de introductiebijeenkomst voor de voetbalverenigingen hebben we een demonstratie gegeven van de Milati belijningsrobot die met behulp van GPS de velden belijnt.

Regulier onderhoud

Het reguliere onderhoud loopt goed. De graveltennis banen bij TV Zundert zijn inmiddels gerenoveerd. De atletiekbaan bij DJA (De Jonge Atleet) en het hockeyveld bij hockeyclub Zundert hebben een flinke onderhoudsbeurt gekregen. Het groot onderhoud van de voetbalvelden wordt in het begin van de zomer uitgevoerd.


Deel artikel

Archief