• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Kleurkeur maaibeheer in Delft

Maaibeheer in Delft

Gazons en bermen zijn belangrijk voor planten en dieren in de Gemeente Delft. Ze fungeren als leefgebied voor verschillende soorten dieren en vormen een natuurlijke verbinding tussen groene gebieden. Hierdoor leveren ze een grote bijdrage aan de biodiversiteit en ecologie binnen de Gemeente Delft.

Waarom een aangepast KleurKeur maaibeheer?

In Delft is het gras te verdelen in kort gras en ruw gras. De gazons en trapvelden vallen in de categorie kort gras. De bermen en stukken grasland vallen in de categorie ruw gras. Het ruwe gras werd nog niet zo lang geleden volledig gemaaid en het maaisel direct opgeruimd. Dit maaibeleid is aangepast met als doel het behouden en vergroten van de biodiversiteit van het ruwe gras in Delft. Daarom maaien we het ruw gras nog maar 1 of 2 keer per jaar. De gazons worden nu ook minder kort gemaaid zodat er meer bloei is van kruiden zoals het madeliefje. Dit is niet alleen waardevol voor verschillende soorten vlinders, bijen en andere insecten, het ziet er ook nog eens vrolijk uit. Naast ecologisch maaien wordt er gemaaid vanuit veiligheidsoverwegingen. Hier gaat het dan om de zichthoeken en de eerste meter langs wegen. Daarom maaien we langs wegen, paden en kruisingen gemiddeld 5 keer per jaar. Zo garanderen we een goede begaanbaarheid van de verhardingen en goed zicht op de wegen en paden.

Kleurkeur | Paardenbloem | Bij | Bermen | Gazons | Groen |Ecologie | Biodiversiteit | Gemeente Delft | Maaien | Ecologisch maaien Maaibeleid | KleurKeur | Maaibeheer

Ecologisch maaibeheer (volgens de richtlijnen KleurKeur)

Bij ecologisch maaibeheer kijken we goed naar de biodiversiteit en ecologie van het grasland. Het meest zichtbare van deze nieuwe manier van maaien is dat er delen niet worden gemaaid. Deze stukken, met een diversiteit aan planten, vormen een belangrijke voedselbron en voortplantingsplaats voor insecten en andere dieren. Zij hebben een voorkeur voor bloemrijke bermen, deze bieden immers meer voeding (nectar). We bevorderen de groei van bloemen door te maaien en het maaisel af te voeren. Hierdoor zal het ruwe gras langzaam plaats maken voor meer kleurrijke en bloeiende kruiden. Ook de kleine zoogdieren profiteren van de nieuwe manier van maaien. In de niet gemaaide stukken kunnen zij schuilen, overwinteren en voedsel vinden. Door de manier van maaien, ons beheer, aan te passen gaat het er buiten anders uitzien. Daar is niet alleen de natuur bij gebaat maar wij als mens ook.

Planning van de maaiwerkzaamheden

Vanaf week 24 starten de maaiwerkzaamheden. In Delft-Noord voert Krinkels de werkzaamheden uit, in Delft-Zuid doet AH Vrij dit.

Verdere verloop

Dit jaar inventariseren we het korte en ruwe gras. We beoordelen het gras op kwaliteit en op kansen voor de biodiversiteit. Met deze informatie wordt een (beheer)plan geschreven voor de komende jaren.

Jaarlijks kijken we hoe de bermen zich ontwikkelen en waar nodig worden de (beheer)plannen bijgesteld.

Doorpraten of meer informatie? Kom met Gemeente Delft en Krinkels in contact !

Gemeente Delft | Krinkels | AHvrij | Bermen | Ecologie | Biodiversiteit | Maaien | Ecologisch Maaien | Groen | Maaibeleid | KleurKeur | Maaibeheer
Recente artikelen

Deel artikel

Archief