• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Integraal bomenbestek Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het integraal bomenbestek voor de stadsdelen Noord, Oost en Centrum aan Krinkels gegund voor een periode van 4 jaar. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • rooiwerkzaamheden bomen en stobben;
  • freeswerkzaamheden stobben;
  • ziektebestrijding bomen (o.a. iepziekte/bloedingsziekte/essentaksterfte);
  • inrichten groeiplaatsen;
  • planten van bomen;
  • plantgarantie en nazorg.

Partnerschap
De gemeente Amsterdam was op zoek naar een partij die niet alleen de juiste kwaliteit en inzet kon leveren maar die ook toegevoegde waarde biedt, meedenkt en helpt. Een partner die in elke fase naar professioneel opdrachtgeverschap streeft naar borging- en verbeterprocessen (leercurve). De gemeente wil hierbij optimaal ontzorgd worden, van voorbereiding tot afronding. De gemeente Amsterdam heeft die partner in Krinkels gevonden.

Groenkring
Begin van dit jaar is Krinkels gestart. Er is veel en zorgvuldig overlegd over de manier van uitvoeren, de manier van communiceren en over de kwaliteit. Er is zelfs een eerste aanzet gegeven tot het opzetten van de ‘Groenkring’. Deze ‘Groenkring’ bundelt alle groenbedrijven die actief zijn in opdracht van de gemeente Amsterdam. De kring heeft de intentie eens per kwartaal bijeen te komen om de voortgang en eventuele verbeterpunten te bespreken en samen met de gemeente te komen tot verbeterslagen op alle fronten. Inmiddels zijn de eerste bomen gekapt op de Jan Vroegopsingel en is de eerste boom op de Herengracht geplant.


Deel artikel

Archief