• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Groene schoolpleinen en bomenwedstrijd

Almere – Op donderdag 28 oktober ondertekenden schoolbesturen van het primaire onderwijs in Almere en verschillende partners samen met wethouder Hilde van Garderen de intentieverklaring ‘Samen Almeerse (openbare) schoolpleinen vergroenen’. De gemeente is blij met deze stap, waarbij de belofte gedaan wordt dat iedereen zich inzet om openbare basisschoolpleinen de komende jaren te vergroenen. Deze gezamenlijke aanpak van het vergroenen resulteert in leukere, gezondere en groene schoolpleinen door het toevoegen van meer bomen, bosjes, gras en ander groen. Alle partijen die de intentieverklaring ondertekenden staan onderaan dit persbericht.

Voordelen van een groen schoolplein

Samen erkennen we dat bewegen in een groene omgeving kinderen leert om beter risico’s in te schatten en het de fantasie van kinderen meer prikkelt. Maar op groene speelplekken is er ook een fijner klimaat om te spelen, het water wordt opgevangen na een hoosbui en bomen creëren schaduwplekken. Omdat het hier om openbare schoolpleinen gaat, betekent dit dat ook buiten schooltijd kinderen van deze pleinen gebruik kunnen maken. Een win-winsituatie dus.

Groene speelpleinen | schoolpleinen | Almere | intentieverklaring | gezonde schoolpleinen | groene omgeving | tiny forest | voedselbos | spelen | schoolplein
Wat gaat er gebeuren?

De komende jaren gaan we steeds meer groene schoolpleinen zien in Almere. Bij veranderingen (zoals renovaties) aan de schoolpleinen wordt er ‘vergroend’. We gaan meer bomen, Tiny Forests, bosjes, gras en zand tegenkomen. We gaan met elkaar en met andere partijen samenwerken en nemen initiatief in het vergroenen van de schoolpleinen. Alle partijen slaan de handen in één om het proces van denken aan een groen schoolplein naar de realisatie zo makkelijk mogelijk te maken. We investeren tijd en middelen en delen kennis. Dat delen van kennis doen we op het gebied van subsidies, maar ook over welke boom je het beste op een schoolplein met spelende kinderen kan zetten. Er worden ook handen aangeboden, want alleen door aan de slag te gaan krijgen we meer groene schoolpleinen.

Ally Bomenwedstrijd

Om meteen goed van start te gaan én ook en te laten zien wat voor effect groen heeft, organiseert de gemeente Almere alvast de Ally Bomenwedstrijd. Leerlingen kunnen een boom winnen voor op hun schoolplein. We dagen kinderen uit om een origineel filmpje te maken waarin ze vertellen of laten zien waarom hun schoolplein een boom verdient. Dit mogen ze alleen doen, met hun vriendjes of zelfs met hun hele klas. Uiteindelijk winnen vijf scholen een boom voor hun schoolplein. De filmpjes worden beoordeeld door een kinderjury en door een vakjury. Zij kiezen de leukste en meest originele filmpjes uit en bepalen welke scholen een boom krijgen. Meer informatie over de wedstrijd staat op almere.nl/bomenwedstrijd en inleveren kan tot 26 november.

Groen spelen in Almere

Het vergroenen van de schoolpleinen is onderdeel van het speelbeleid ‘Samen op avontuur’, waarin we alle Almeerders de mogelijkheid geven om buiten te spelen en te sporten. Het vergroenen draagt ook bij aan een groen en gezond Almere.

Alle partijen die ondertekent hebben zijn: Almeerse Scholen Groep (ASG), Boogaart, De ShriGanesha school, Donkergroep, IdVerde, Krinkels, Prisma, Stichting Almere Speciaal, Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe, Stichting Stad & Natuur Almere, Vrije School en de gemeente Almere.


Deel artikel

Archief