• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Early user RECO eTrac

Krinkels is, samen met enkele andere partijen, early user van de RECO eTrac: een volledig elektrische werktuigdrager. Krinkels gaat de machine inzetten in omgeving Alkmaar voor onkruidbestrijding, zoals borstelen.

Goede voorbeeld

Wie een schonere wereld wil, moet zelf het goede voorbeeld geven. Daarom is zijn bedrijf al vroeg begonnen met het investeren in duurzame innovaties en technieken en scoort het hoog op de MVO- en CO2-prestatieladders. Bolier: Als grote groenaannemer hebben we een voorbeeldfunctie. Bovendien zijn we het grootste deel van de tijd actief in de openbare ruimte. We hebben daarom de regelgeving niet afgewacht maar zijn zelf al in 2013 gestart met het elektrificeren van onze bedrijfsvoertuigen. En in 2017 hebben we een vooruitstrevend plan opgesteld om onze CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Hierin staat onder andere dat in 2023 90% van onze handgereedschappen elektrisch moet zijn. Eind van dat jaar moet dit ook gelden voor 50% van ons wagenpark (in 2019 had Krinkels de primeur als eerste gebruiker van de Mercedes eVito bestelwagen – red.) en 30% van onze onderhoudsmachines.

Recente artikelen

Deel artikel

Archief