• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Duurzame oevers voor Waterschap Zuiderzeeland

Na een spannende aanbesteding, met een klein verschil ten opzichte van de nummer twee, nam Krinkels vorig jaar een mooi werk aan voor Waterschap Zuiderzeeland. We mochten duurzame oevers aanleggen langs de Klutentocht en de Klutendwarstocht. In de afgelopen jaren heeft het Waterschap ruim 100 kilometer aan duurzame oevers aangelegd. Krinkels nam daarvan een deel voor haar rekening.

Het doel van de duurzame oevers

Het doel van dit project was om negen kilometer aan de waterkanten te voorzien van lang meegaande beschoeiing en daarbij de biodiversiteit te vergroten. Dat hebben we gedaan door de oude beschoeiing te vervangen door onderwaterbeschoeiing, die een langere levensduur heeft. De taludinsteek schuift daardoor ongeveer één meter op waardoor de hele oever breder wordt. Door het aanbrengen van de onderwaterbeschoeiing ontstaat er ook een plasberm. Dit is een natte zone. Deze plasberm trekt dieren zoals kikkers, salamanders en libellen aan. Maar ook zorgt de plasberm voor een grote verscheidenheid aan oeverbeplanting. De omvorming van traditionele oevers naar duurzame oevers wordt gesubsidieerd vanuit de Europese Unie.

Duurzame oevers | Waterschap Zuiderzeeland | Regio Emmeloord | Klutentocht | Klutendwarstocht | Beschoeiing | Biodiversiteit | Flevoland | Plasberm

De duurzame oevers aanleggen

We rooiden de oude beschoeiing, inclusief ankers en duikers. Vervolgens hebben we die afgevoerd. Na het rooien voerden we een opschoonslag uit, zodat er ruimte ontstond om de nieuwe beschoeiing op de juiste plaats te zetten. Na het uitzetten van de nieuwe beschoeiing via GPS, plaatsten we eerst de palen. In totaal ging het om zo’n 18.000 stuks. Daarna zetten we de onderwaterbeschoeiing aan de palen vast waarbij we diverse schothoogtes hebben gebruikt. Ook vervingen of verlengden we de bestaande duikers. Hiernaast brachten we een tweetal bootinlaten met een bijbehorende damwand aan. Het geheel werkten we netjes ingezaaid af.

De afronding van de opdracht

De uitkomst van dit duurzame project was een meer dan tevreden opdrachtgever. Zowel over onze manier van werken, als over het eindresultaat!

Recente artikelen

Deel artikel

Archief