• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

De ecoloog aan het woord…

Ecologie, hydrologie en de omgeving. Deze drie belangen spelen dagelijks in het onderhoudsbestek van Waterschap Limburg. Als aannemer breiden wij dit uit met twee extra belangen, namelijk financiën en uitvoerbaarheid.

De primaire taak van het waterschap is het voorkomen van wateroverlast en het bestrijden van droogte. Door een steeds mondiger wordende omgeving en de kans op imagoschade is het omgevingsbelang de laatste jaren belangrijker geworden. Dit geldt ook voor het ecologisch belang. Want het waterschap wil niet gezien worden als de verantwoordelijke voor het verlies van biodiversiteit.

Deze drie belangen kunnen het onderhoud soms behoorlijk lastig maken. Gaan we een drooggevallen beek maaien? Moeten we distelhaarden preventief maaien? Gaan we alles te voet voorlopen of is een flora en faunacheck vanuit de cabine voldoende? Trekken we een omgevallen boom uit het water?

Als ecoloog is mijn antwoord op alle vier de vragen: “Nee, tenzij”. Het woord tenzij maakt de kwestie lastig. Want voorheen werden de distelhaarden altijd preventief gemaaid om klachten te voorkomen. Ook werden de bomen standaard uit het water verwijderd om opstuwing en wateroverlast te voorkomen.

Het kritisch denken waarom wij bepaalde werkzaamheden uitvoeren leeft steeds meer en dat doet mij goed. De uitspraak: “Dit doen wij al 30 jaar zo”, is niet meer van deze tijd. De balans en verhouding in belangen zijn door de jaren heen veranderd. Deze manier van denken wekt echter wel nieuwe vragen op zoals: “Wat wordt het beslisproces?”, “Waarom wordt dit uitgevoerd?” en “Wie draagt de verantwoordelijkheid?”. Dit zijn vragen waar ook wij niet altijd een antwoord op hebben. Maar dat we hier iets mee moeten, dat staat vast.

Deze kwestie beperkt zich uiteraard niet tot het waterschapproject voor Waterschap Limburg. De inrichting en omgang van onze leefomgeving zijn aan het veranderen. De hoofdvraag hierbij is: “Hoe kunnen wij deze verandering naar ons toe trekken?” Zijn wij bereid en hebben we de capaciteit om hierin te innoveren?


Deel artikel

Archief