• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Beheer van duurzame spoorbermen voor ProRail

Krinkels tekent een vijfjarige overeenkomst met ProRail voor het beheer van duurzame spoorbermen in Zeeland.

Als spoorbeheerder is ProRail niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor, maar ook voor de spoorbermen. Ook het onderhoud van deze bermen is cruciaal voor de spoorwegveiligheid. Maar er is nog een reden om met aandacht de spoorbermen te beheren: hier leven en groeien namelijk heel veel soorten dieren en planten. Als grootgrondbezitter wil ProRail een bijdrage leveren aan het in stand houden én vergroten van deze biodiversiteit. De ambitie hierbij is om in 2030 alle spoorbermen te beheren gericht op behoud van de aanwezige natuurwaarden en – waar kansrijk – op de ontwikkeling daarvan.

ProRail | Duurzaam | Spoorbermen | Zeeland | Overeenkomst | Spoorwegveiligheid | Bermen | Sporen

Een mooie ambitie waar Krinkels maar wat graag aan meewerkt! Op 16 oktober tekenden ProRail en Krinkels de overeenkomst ‘Meer natuur in de berm’ traject Zeeland. “We zijn erg trots dat we deze opdracht voor een periode van 5 jaar mogen uitvoeren!” aldus regiodirecteur Jeron Boelaard van Krinkels.

Krinkels gaat de spoorbermen maaien, onderhoudt bomen en struiken, beheert sloten en watergangen en zorgt dat de technische installaties toegankelijk blijven.

Recente artikelen

Deel artikel

Archief