Krinkels en haar medewerkers

Veilig werken staat altijd voorop

Onze medewerkers zijn het belangrijkste onderdeel van Krinkels. Zonder hen geen werk! De duurzame inzetbaarheid van hen is dan ook heel belangrijk. Op deze pagina vind je de cijfers omtrent People.

Onder de i staan de cijfers van 2020 en 2021 en eventueel extra informatie.

Kerncijfers people 2022

Personeel (FTE) i

In 2022 telt Krinkels 296 FTE’s. Er zijn 273 FTE’s man en 23 vrouw.

Kleding i

De bedrijfskleding en schoenen zijn fairtrade.

VCA-certificaat

Krinkels legt hiermee de basis om iedere dag veilig en gezond aan de slag te gaan.

Opleidingskosten i

De opleidingskosten zijn weergegeven in het percentage van de loonsom. Het betreft de interne en externe opleidingen en cursussen.

7.89% 1.039.000,-

Veiligheid

Veilig werken staat voorop bij Krinkels. Onze gedragsregels voor veiligheid en gezondheid zijn overal terug te vinden voor onze medewerkers en anderen voor wie dit van toepassing is.

Injury frequentie (IF) i

10,9

Ongevallen i

Met verzuim
Zonder verzuim
Bijna ongevallen

Veiligheidsladder

Ziekteverzuim i

Krinkels doet er alles aan om de medewerkers gezond en tevreden te houden. Zo worden er regelmatig medewerker tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en vindt er ook regelmatig een preventief medisch onderzoek (PMO) plaats. Aan de hand van de resultaten creëren we, voor alle medewerkers, een zo optimaal mogelijke werkplek.

Kort verzuim
(< 7 dagen)
0.88%
Totaal verzuim
7.03%
Vermelde jaren (2020, 2021, 2022) betreffen boekjaren (mei t/m april).
Dit MVO jaarverslag is een uitgave van Krinkels B.V.
Kijk voor meer informatie op www.krinkels.nl.