Krinkels en haar personeel

Veilig werken staat altijd voorop

Onze medewerkers zijn het belangrijkste onderdeel van Krinkels. Zonder hen geen werk! De duurzame inzetbaarheid van hen is dan ook heel belangrijk. Werkvoorbereider Jochem van Lith gaat (in de korte video hiernaast), samen met Sebastiaan Germers van NS Stations, in op de duurzame inzetbaarheid van personeel tijdens de gladheidsbestrijding van de stations. Op deze pagina vind je daarnaast de cijfers omtrent People.

Onder de i staan de cijfers van 2019 en 2020 en eventueel extra informatie.

Kerncijfers people 2021

Personeel (FTE) i

In 2021 telt Krinkels 312 FTE’s. Er zijn 284 FTE’s man en 28 vrouw.

Kleding i

De bedrijfskleding en schoenen zijn fairtrade.

VCA-certificaat

Krinkels legt hiermee de basis om iedere dag veilig en gezond aan de slag te gaan.

Opleidingskosten i

De opleidingskosten zijn weergegeven in het percentage van de loonsom. Het betreft de interne en externe opleidingen en cursussen.

4.57% 631.000,-

Veiligheid

Veilig werken staat voorop bij Krinkels. Onze gedragsregels voor veiligheid en gezondheid zijn overal terug te vinden voor onze medewerkers en anderen voor wie dit van toepassing is.

Ongevallen Frequentie Index (OFI) i

9,5

Ongevallen i

Met verzuim
Zonder verzuim
Bijna ongevallen

Veiligheidsladder

Ziekteverzuim i

Krinkels doet er alles aan om de medewerkers gezond en tevreden te houden. Zo houden wij jaarlijks een medewerker tevredenheidsonderzoek en vindt er iedere 5 jaar een preventief medisch onderzoek plaats. Aan de hand van de resultaten creëren we, voor alle medewerkers, een zo optimaal mogelijke werkplek.

Kort verzuim
(< 7 dagen)
0.59%
Totaal verzuim
5.03%

Tevredenheidsonderzoek 2019-2021

In 2019 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit gaf verschillende nieuwe inzichten over de ervaringen en bevindingen van medewerkers van Krinkels. Hieronder zijn enkele van deze inzichten in beeld gebracht.

Werkbeleving

79%
18%

Werkgeluk

7,4

Trots op Krinkels

91%

Voelt zich thuis

90%
Vermelde jaren (2019, 2020, 2021) betreffen boekjaren (mei t/m april).
Dit MVO jaarverslag is een uitgave van Krinkels B.V.
Kijk voor meer informatie op www.krinkels.nl.