• icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Terreinonderhoud Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

De uitdaging van 1.000 eisen

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf onderhoudt Krinkels 23 Defensie- en Rijkscomplexen in Assen. Voor dit terreinonderhoud stelde het Rijksvastgoedbedrijf een ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen’ (UAV-GCM) op met ruim 1.000 eisen. Dankzij ons zelf ontwikkelde onderhoudsmanagementsysteem (OMS) kunnen wij hier gelukkig aan voldoen. Het OMS voor dit contract bestaat uit verschillende apps. We gebruiken onder andere de beheers- en keuringsapplicatie, een digitaal dashboard en Relatics. Met deze systemen heeft het Rijksvastgoedbedrijf altijd en overal inzicht in onze uitvoering en de desbetreffende keuringen.

Krinkels zorgt al vier jaar lang voor het terreinonderhoud van alle voorzieningen; onder anderen 5.000 bomen, 10.000 a verhardingen, 4.500 kolken en 7.000 a grasvelden. Daarvoor zijn dagelijks twintig bedreven vakmensen -en onderaannemers in de weer.

Terreinonderhoud | groen infra water sport | integraal contract | gazonmaaien | kolken | gazons | grasvelden | groot onderhoud | dagelijks onderhoud
Kritische Succes Factoren (KSF)

Verder nam het Rijksvastgoedbedrijf vier expliciete doelstellingen op in deze overeenkomst:

1. Een tevreden klant en gebruiker, Defensie en Rijk;

2. Een tevreden opdrachtgever, Rijksvastgoedbedrijf;

3. Een goede productkwaliteit;

4. De veiligheid op orde.

Deze doelen zijn vertaald naar KSF. Op basis hiervan gaven wij aan welke prestaties we leveren om de doelstellingen succesvol te behalen. De komende jaren houdt Krinkels het Rijksvastgoedbedrijf op de hoogte via wekelijkse overleggen. In deze gesprekken heeft de technisch adviseur samen met de technisch manager contact over de voortgang van het onderhoud -en werkzaamheden en over de stand van zaken rond de KSF. Ook alle afwijkingen en meldingen worden hier besproken.

Social return on investment (SROI)

Een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsvoering is de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook binnen het contract met het Rijksvastgoedbedrijf leveren wij een sociale bijdrage. De sociale inzet op dit project is zelfs 10%! Dit prestatiecontract vraagt een andere aanpak dan het onderhoud volgens een traditioneel RAW-bestek. Daarom hebben een divers projectteam opgezet dat het Rijksvastgoedbedrijf en haar gebruikers de komende jaren zorg uit de handen zal nemen bij het onderhoud van de buitenruimten.

Recente artikelen

Deel artikel

Archief