Reiniging en onkruidbestrijding

Wij spelen sinds jaar en dag in op de vraag van gemeenten om onder andere trottoirs, wegen en parkeerplaatsen onkruidvrij te houden. Wij hebben hierin veel ervaring opgebouwd in onkruidbestrijding. Met grote regelmaat worden innovatieve methoden getest en bij positief resultaat in gebruik genomen.

Wij introdiceerden als één van de eerste groenbedrijven in Nederland de nieuwe standaard in onkruidbestrijding: de milieuvriendelijke WAVE methode. Met deze nieuwe techniek kunnen wij op duurzame en verantwoorde wijze bijdragen aan een plezierige leef- en werkomgeving. Een doelstelling die in onze bedrijfsvisie wordt uitgedragen.

De WAVE techniek is een onkruidbestrijdingsmethode met heet water op verharding. De WAVE spuit heet water van 98 graden op de ondergrond, waardoor het onkruid door uitputting van de wortelhals dood gaat. Het is een milieuvriendelijke techniek waarbij één behandeling voldoende is en borstelen of spuiten overbodig wordt. Een andere oplossing bij het bestrijden van onkruid is de DOB-methode. Deze methode staat voor Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens deze DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch.

Referentieprojecten:
Lelystad milieuvriendelijk onkruidvrij
Vegen wegen, pleinen en parkeerplaatsen

Terug naar Overige disciplines <