Krinkels verzorgt integraal groenonderhoud van het Greenpark Venlo met focus op SROI

Krinkels ontving de onderhandse uitnodiging van Greenpark Venlo voor de inschrijving van het integrale groenonderhoud van het ‘Greenpark Venlo’  op het voormalige Floriade terrein.

Het terrein bestaat uit een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte met o.a. gazons, kruidenrijke bermen, vaste planten borders, diverse soorten verhardingen, grote waterpartijen en paviljoens/ gebouwen die de Floriade hebben overleefd en aan een tweede leven op het Greenpark beginnen.

Venlo Greenpark maakte de keuze om onderhands aan te besteden op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) criteria. Daarnaast lag de focus op de inzet van SROI (Social Return on Investment).Meer specifiek op de begeleiding en proactieve houding t.a.v. de SROI doelgroep, die grotendeels bestaat uit mensen in een WWB traject (Wet Werk en Bijstand). Ook konden we scoren op een zo lang mogelijke uitvoeringsduur binnen een vastgesteld plafondbedrag. Dus welke partij biedt de meeste kwaliteit voor een bepaald bedrag. Onze referenties waren prima door het groot aantal projecten en ervaringen waarin Krinkels SROI op de juiste manier inzet. Hierop scoorden we maximaal. Onze proactieve en concrete ideeën op het gebied van inzet en begeleiding waren concreet, toepasbaar en leverden duidelijke kwaliteitsverbetering op. Deze EMVI component werd ook maximaal beoordeeld. Als laatste boden we met een innovatieve en proactieve manier van werken en begeleiden, de langste uitvoeringsperiode binnen het gestelde plafondbedrag. Deze optelsom resulteerde in een overtuigende inschrijving die we afsloten met de hoogste EMVI score en Krinkels kon vanaf 18 november 2013 beginnen met de opdracht.

Belangrijk voor Krinkels als bedrijf, maar nog belangrijker voor de doelgroep SROI die we langs deze weg meer perspectief richting de toekomst bieden. Samen met de opdrachtgever een succes maken van deze samenwerking is dan ook het uitgangspunt van Krinkels.